Kwaliteitsimpuls voor woonschepen in Groninger Noorderhaven

Het college van B&W wil de kwaliteit van de Noorderhaven in Groningen verhogen. Het college streeft naar een haven met schepen die in goede staat verkeren en worden bewoond door de eigenaar. Daarnaast houdt het college vast aan de Noorderhaven als vrijhaven: een dynamische haven voor authentieke schepen. Om schepen op te knappen, stelt het college een eenmalige onderhoudssubsidie voor. Dat staat in het Plan van Aanpak Noorderhaven.

De Noorderhaven is vol. Ook liggen veel schepen er voor lange tijd stil, waardoor het karakter van een vrijhaven niet meer aanwezig is. Het college wil de dynamiek in de haven herstellen. Voor de veiligheid is een minimale doorvaartbreedte van tien meter vereist. Deze doorvaartbreedte wordt nu in de haven niet gehaald. Verder blijkt een aantal schepen niet te voldoen aan de geldende regelgeving voor de Noorderhaven: de Verordening openbaar vaarwater (Vov).

Inventarisatie

In de Noorderhaven is een inventarisatie gehouden. Hieruit blijkt dat achttien van de 63 schepen niet voldoen aan de geldende criteria van de Vov. Het gaat onder meer om criteria of een schip authentiek is, niet verwaarloosd is of er haveloos uitziet, en of de eigenaar zelf op het schip woont. De bewoners van de woonschepen zijn persoonlijk over de uitkomsten voor hun schip geïnformeerd.

Subsidie

Het college wil zorgvuldig omgaan met ieders woonwensen en -kansen. Ook realiseert het college zich dat de plannen grote impact hebben op de bewoners van de Noorderhaven. Daarom neemt de gemeente het initiatief voor persoonlijke gesprekken met bewoners en past zij waar nodig maatwerk toe. Ook wil het college een subsidieregeling instellen voor het opknappen van woonschepen in de Noorderhaven. Het gaat om een eenmalige subsidie van vijftig procent van de onderhoudskosten, tot een maximum van vijfduizend euro per schip. Het college stelt de raad voor om hiervoor eenmalig 75 duizend euro subsidie beschikbaar te stellen voor 2019, 2020 en 2021.

Vervolg

Het college informeert de gemeenteraad over dit Plan van Aanpak. Indien gewenst kan de raad het onderwerp op de agenda plaatsen. Daarna worden de bewoners van de Noorderhaven geïnformeerd over het Plan van Aanpak. Wanneer schepen niet aan de eisen voldoen, neemt de gemeente het initiatief voor persoonlijke gesprekken over de uitkomsten van de inventarisatie.

Geef een reactie