Verrassende resultaten onderwijshackathon ‘Hack the Gap 050’

Gemeente organiseerde hackathon in samenwerking met ministerie OCW

Vrijdag 1 en zaterdag 2 maart organiseerde de gemeente Groningen samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de partners van het Akkoord van Groningen de onderwijshackathon ‘Hack the Gap: Gelijke onderwijskansen’. Het doel van de hackathon was om met behulp van diverse databestanden tot inzichten en ideeën te komen om gelijke kansen in het onderwijs te vergroten.

Opmerkelijk: in ‘rijkere’ Groningse wijken die met elkaar vergelijkbaar zijn hebben kinderen, die bijvoorbeeld een HAVO-advies op de basisschool krijgen, tóch niet overeenkomstige schoolloopbanen. Hoe kan dat? Team ’Tweede Poging’ won met deze ‘ontdekking’ de onderwijshackathon.

De tweede prijs ging naar Team Leerparadijs dat pleitte voor de ontsluiting van meer data. Zij concludeerden dat veel data ‘biased’ zijn en de schuld van tegenvallende schoolprestaties eigenlijk bij het kind leggen. Naast meer data pleitte het team voor een leermodel dat de talenten en passies van kinderen centraal stelt, zoals programmeren, paarden of dansen. De gedachte is dat leerlingen beter leren vanuit intrinsieke motivatie.

Team Study Buddy kreeg de derde prijs voor een ontwerp voor een applicatie die op basis van big data leerlingen ondersteunt in het onderwijs, zowel op emotioneel als op praktisch gebied.

Het winnende team is door Fred Voncken, programmadirecteur bij het ministerie van OCW, gevraagd om in Den Haag verder te praten over hun idee. De 1e en 2e prijswinnaars zijn door DUO uitgenodigd om hun idee bij een meet-up te presenteren.

Groningen is één van de 10 gemeenten die een hackathon organiseren met big data. Het ministerie van OCW bundelt deze ervaringen om te kijken hoe ze het proces en de uitkomsten kan inzetten bij het onderwijsbeleid.

Geef een reactie