Susan van Hes: ‘Best Value werkt altijd’

Organisaties hebben vaak moeite met verandering. En daardoor lopen een hoop zaken moeizaam. Ze zijn niet kostenefficiënt of missen de juiste mensen op de juiste plaats. Susan van Hes (48) van Van Hes Projectmanagement in Haren werd bijna tien jaar geleden “gegrepen” door de Best Value werkwijze. Een manier van werken in een bedrijf, waardoor de resultaten beter worden en er bovenal meer naar de mens en de kracht van de mens wordt gekeken.

Tekst: Walter de Boer
Fotografie: Jan Willem van Bruggen

Het is goed toeven in de achtertuin van Susan van Hes. Voor het interview nemen we plaats aan een grote tuintafel. Naast een grote boom staat het kantoor van Van Hes Management. Hoewel, kantoor, het doet meer denken aan een uitgebreid tuinhuis. ‘Hier ben ik zeven jaar geleden als zelfstandig ondernemer begonnen’, legt ze uit. In de periode daarvoor werkte ze als projectleider bij verschillende bedrijven in verschillende sectoren. Tijdens haar baan als projectleider bij een groot waterschap maakte ze voor het eerst kennis met de Best Value-aanpak. ‘Ik kwam erachter dat het een manier van werken is die ik eigenlijk al lang gebruikte tijdens mijn projecten.’

Die werkwijze sprak haar zo aan dat ze graag naar Amerika wilde om zich te scholen in Best Value. ‘Helaas werd ik daar vanuit m’n werkgever niet in ondersteund, omdat er geen overzeese cursussen gefinancierd werden.’ Toch ging ze naar de VS. ‘Op eigen kosten heb ik de cursus van oprichter Dr. Dean Kashiwagi uiteindelijk gevolgd. ‘Terug in Nederland heb ik mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en begon het avontuur. En wat als eenpitter begon is nu doorgegroeid naar een bedrijf met vijf man. Het kantoor hier wordt eigenlijk te krap’, vertelt ze vol trots.

Logica en gezond verstand

Maar wat is die Best Value-werkwijze nu precies? Van Hes legt uit: ‘Best Value is een bepaalde manier van denken die je kunt toepassen in organisaties. Bij Best Value staat de mens centraal in een organisatie en niet het systeem. Het is een bottom-up benadering waarin expertise van mensen met elkaar in lijn worden gebracht. In een Best Value-organisatie faciliteert een leidinggevende haar medewerkers zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn en waar hun hart ligt. Transparantie in een Best Value-organisatie betekent simpel en eenduidig communiceren, het liefst in cijfers, op zo’n manier dat iedereen het begrijpt’.

Ze vervolgt: ‘Best Value is gestoeld op logica en gezond verstand van mensen. Het zijn heel veel open deuren.’ Toch wordt het weinig toegepast. ‘Dat komt omdat deze manier van denken haaks staat op traditioneel management’, zegt Van Hes. ‘Traditioneel management gaat er vanuit dat je mensen kunt veranderen en daarom vertellen hier non-experts aan experts hoe ze hun werk moeten doen. Resultaat is dat traditionele managers minder tijd besteden aan analyseren en leren van eerdere vergelijkbare trajecten en ook minder tijd besteden aan het creëren van een juiste start met juiste mensen. Ze gaan er immers vanuit dat ze gaandeweg het traject een en ander wel naar hun hand kunnen zetten.’

Van Hes ervaart tijdens haar werk dat veel organisaties het spannend vinden om te kiezen voor een andere aanpak dan ze gewend zijn. Ik sta er echt versteld van, maar ze doen liever vijf keer hetzelfde fout, dan dat ze het deze keer anders aanpakken.’ Hoe dat komt? Van Hes weet het wel. ‘Ik denk dat dat komt door de angst voor verandering, maar ook dat mensen het eng vinden om persoonlijk verantwoordelijkheid nemen. In haar organisatie advies gaat Van Hes uit van de kwaliteit van mensen en wanneer de kwaliteiten niet overeen komen met wat er gevraagd is, is ze heel duidelijk en direct in haar coachende rol.

Het werkt altijd

En juist die coachende rol in dat soort bedrijven maakt het werk zo interessant voor Van Hes. ‘We zien gewoon steeds dat de Best Value Aanpak goed werkt. Zolang mensen maar hun gezonde verstand gebruiken. Het is geweldig om een gedragsverandering te zien ontstaan bij klanten die het belang inzien van deze manier van werken. Dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Ik haal heel veel plezier uit de ontwikkeling van mensen en daarmee de organisatie. Het is echt een bewustwordingstraject voor personen en organisaties.’

 

Van Hes Management

Van Hes Projectmanagement in Haren is een trainings- coaching- en adviesbureau voor het begeleiden van projecten en organisaties. Ze begeleiden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het bedrijf onderscheidt zich naar eigen zeggen door haar kritische en open manier van advisering. Dit prikkelt de ambitie en stimuleert het lerend vermogen in een organisatie. Van Hes is gespecialiseerd in de Beste Value-werkwijze. Susan van Hes houdt nauw contact met de grondlegger van Best Value, Dr. Dean Kashiwagi, zij spreekt hem regelmatig en vraagt hem, indien gewenst, om hulp. Van Hes Projectmanagement verzorgt trajecten op het gebied van begeleiden van organisatie-ontwikkeltrajecten, Best Value-inkooptrajecten, procesbegeleiding, projectmanagement,  (certificerings-)trainingen en coaching.

 

Geef een reactie