Managementstijl: Peter Fousert

‘We zijn een organisatie die voor zeker de helft bestaat uit juridische professionals; die hoef ik echt niet elke dag te vertellen hoe ze invulling moeten geven aan hun vak.’ Duidelijke taal van Peter Fousert, die als voorzitter van het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van PlasBossinade Advocaten N.V. ‘Ik zie het vooral als mijn taak om de juiste omstandigheden te creëren, zodat zij met veel plezier en naar hun beste vermogen hun werk kunnen doen.’

Tekst: Jelte Stol

Bij het Groningse kantoor rouleert de voorzittersfunctie, zo legt Fousert uit. ‘Het driekoppige bestuur is samengesteld uit twee van de twaalf partners van het kantoor en een lid met een financiële achtergrond. Dit bestuur voert namens de partners de dagelijkse leiding. Ieder lid heeft z’n eigen portefeuilles en als voorzitter krijg je daar nog een aantal bij, zoals bijvoorbeeld woordvoering.’ Met meer dan tachtig mensen in dienst is dat nog best een hele verantwoordelijkheid. ‘Maar wel een hele leuke’, aldus Fousert. ‘Het is mijn taak ervoor te zorgen dat iedereen, ook de ondersteuning en stafleden, met plezier naar z’n werk gaat.’

Zo bezien is de functie van Peter Fousert als dagelijks bestuurder een erg dankbare. ‘Dat maakt het ook zo leuk om te doen’, zegt hij zelf. ‘Het is aan mij om onze mensen te ontzorgen zodat zij zich volledig kunnen richten op waar ze goed in zijn: de juridische praktijk. Aan de ene kant heb je de ervaren partners, die wel naar je toekomen als ze iets nodig hebben, en aan de andere kant staan de jonge professionals, die nog met één been in hun opleiding staan en die mooie klussen moeten krijgen om tot hun volledige potentieel te komen. Dat bieden van maatwerk zie ik als een hele leuke uitdaging.’

De grote lijnen binnen het kantoor hoeft Fousert niet uit te zetten, dat doen de partners in samenspraak. Het bestuur vormt echt het dagelijks bestuur van het kantoor. Als voorzitter kun je dus niet even met je hamer zwaaien en besluiten dat het allemaal ineens een andere kant op moet. Niet dat Fousert dat zou willen overigens: ‘Volgens mij moet je als voorzitter vooral optreden als katalysator: goed je oor te luisteren leggen in de organisatie en als je dat nodig acht zaken agenderen bij de partners en het bestuur. Op basis daarvan kun je samen goed beleid bouwen.’

Groot voordeel is dat het beleid zo altijd in de praktijk geworteld is. ‘Alle partners, waaronder dus ook de bestuursvoorzitter, zijn in de eerste plaats zelf professional en leidinggevende van hun team met ‘jongere’ juristen en ondersteuning. Daarnaast heeft PlasBossinade een staf op het gebied van bijvoorbeeld HRM, marketing en communicatie, ICT en facilitair. Mijn taken als voorzitter nemen ongeveer een vijfde van mijn werkweek in beslag’, aldus Fousert. ‘Daarbij gaat het natuurlijk om overleggen, maar ook om representatieve taken. In onze bestuursconstructie is elke partner een beetje het gezicht van het kantoor, maar als voorzitter ben je soms net wat meer het daadwerkelijke aanspreekpunt.’

De overige 80 procent van de week is Fousert ‘gewoon’ als advocaat met zijn cliënten in de weer. ‘Binnen de advocatuur verandert de manier waarop we met onze klanten communiceren’, zo ziet hij. ‘Daarin zie ik de komende jaren ook nog wel een taak voor mezelf weggelegd als bestuursvoorzitter. De digitalisering rukt op en biedt allerlei mogelijkheden en kansen, maar in onze juridische wereld zitten er natuurlijk ook de nodige haken en ogen aan.’

Want waar in veel branches allerlei taken schijnbaar zonder veel discussie worden overgenomen door de techniek, ligt dat in de juridische praktijk toch net even anders. ‘De allerbelangrijkste basis voor de relatie tussen de advocaat en zijn klant is vertrouwen’, aldus Fousert. ‘Dat breng je alleen op zo’n hoog niveau door persoonlijk contact en het gezamenlijk nadenken over de te volgen strategie. De techniek kan een hoop overnemen, ook binnen ons vakgebied, maar dat bouwen aan vertrouwen is ook de komende jaren nog te hoog gegrepen.’

Dat wil niet zeggen dat de digitalisering op andere terreinen geen welkome aanvulling kan zijn. ‘En dat is precies waar ik me de komende jaren nog wel wat meer op wil richten: hoe kunnen we als vooruitstrevend advocaten- en notarissenkantoor de juiste mix vinden van bijdetijdse technologie en dat onontbeerlijke persoonlijke contact. Het lijkt me mooi als we aan dat vraagstuk de komende jaren een goede invulling kunnen geven’, zo geeft Fousert aan, om met een glimlach te vervolgen: ‘Dan kan ik over een paar jaar met een tevreden gevoel afzwaaien als bestuursvoorzitter.’

Geef een reactie