Wethouder Mariska Sloot houdt er een ‘participatieve bestuursstijl’ op na

Mariska Sloot is sinds april 2014 wethouder in Haren namens de fractie Gezond Verstand Haren. Eerder was ze als zelfstandig ondernemer werkzaam op het gebied van communicatie en PR. In Haren is ze naast wethouder ook tweede locoburgemeester. Als wethouder heeft ze een zware portefeuille, met daarin onder meer ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, sport en grote projecten als het nieuwe stationsgebied en het nieuw te realiseren bedrijventerrein Nesciopark.

Wat houdt uw functie in?
‘Als wethouder maak je onderdeel uit van het college van B en W. Als wethouder kun je niets in je eentje: je doet alles samen met de overige leden van B en W. Als college voeren wij het beleid uit dat is vastgesteld voor de gemeenteraad. En binnen het college houd ik mij dan met uiteenlopende ontwikkelingen bezig, zoals water, groen, openbare ruimte, volkshuisvesting en met grote projecten als ons fraaie nieuwe Nesciopark.’

Hoe zou u uw manier van besturen willen omschrijven?
‘Ik ben iemand die graag wil leren van anderen om samen tot een oplossing te komen. Lastig te omschrijven, maar misschien zou je het een ‘participatieve bestuursstijl’ kunnen noemen. Je komt er namelijk niet in je eentje en wij hebben als college de wijsheid ook niet in pacht. Dus moet je het samen doen met anderen en zorgen dat je je afspraken nakomt. Ook naar ambtenaren toe wil ik ‘advisable’ zijn: ik wil me laten adviseren. Ik weet wat ik wil, maar laat me graag adviseren over de weg hoe daar te komen.’

Op welke manier heeft u uw bestuurlijke kwaliteiten ontwikkeld?
‘Ik ben 48 jaar inmiddels en dit is niet mijn eerste baan. Ik heb ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en met mijn eigen bedrijf. Daarbij was de overgang van het bedrijfsleven naar de politiek wel even wennen, hoor. Maar ik voel me nu echt helemaal thuis in dit werk. Ik kan mijn PR-achtergrond mooi gebruiken voor gebiedspromotie. En ik zet de eerder uitgezette koers van groene gemeente voort. Ook kan ik veel zaken die tijdens de crisis even waren stopgezet weer oppakken. Al met al is het een zeer enerverende baan, waarbij ik al werkende heel veel leer.’

Wat maakt een wethouder in uw ogen tot een goede leider?
‘Als je wethouder bent, ben je een uitvoerende volksvertegenwoordiger. Ik zie mijn werk als een missie om datgene uit te voeren wat gemeenteraad en kiezers wensen. Persoonlijk denk ik dat je een goede leider bent als je midden in de samenleving blijft staan. Daar doe ik zelf in elk geval erg mijn best voor en bovendien maakt dat het werk van een wethouder juist zo leuk.’

Wat zijn uw sterke en zwakke punten?
‘Ik denk dat ik een goede motivator ben, een goede verbinder, en dat ik de gemeente goed voor het voetlicht kan brengen. Een zwakte is misschien dat ik een beetje een regeltante ben, die alles tot achter de komma wil regelen. Maar: ook wat dat betreft leer ik, ik denk dat dat al steeds beter gaat…!’

Wat is volgens u de belangrijkste eigenschap voor een bestuurder?
‘Alle bestuurders zijn anders, met hun eigen kwaliteiten. Zelf denk ik dat het heel belangrijk is dat je midden in de samenleving staat. Je moet weten wat er speelt en politieke voelsprieten hebben.’

Wat zijn uw uitdagingen als leidinggevende?
‘Wij hebben hier grote, maar ook móoie uitdagingen. Zoals het realiseren van het Nesciopark, een bedrijventerrein dat we vijftien jaar geleden ontwikkelden. Klein maar heel bijzonder. Er wordt ook veel verwacht van ondernemers die zich op zo’n mooi terrein willen vestigen. Het is classy en het ligt echt ideaal, vlakbij twee transferia en aan de A28 tussen Groningen en Assen. We zitten nu midden in de verkoop.’
‘Een andere uitdaging is het voorkomen van de samenvoeging met Groningen. Dat willen we niet. We willen de Tweede Kamer ervan overtuigen dat we zelfstandig willen en kunnen blijven. Ondertussen hebben we al veel minder vrijheid en moeten onze medewerkers eigenlijk met hun handen op de rug hun werk doen. Ik vind het een prestatie van formaat dat onze organisatie dat toch lukt, met een grote klanttevredenheid. We zitten nu in een bestuurlijk vacuüm, maar ik ben er trots op zoals we ons daar doorheen slaan.’

Wat zijn uw ambities? Als wethouder, maar ook persoonlijk …
‘In 2014 had ik twee ambities: dat het college vier jaar zou uitzitten en dat ik authentiek zou blijven. Het eerste is helaas niet gelukt, het tweede hopelijk wel. Wat mijn werk betreft vind ik de ontwikkeling van het Nesciopark een mooie uitdaging, evenals het realiseren van een nieuw stationsgebied. Op persoonlijk vlak is mijn grootste ambitie dat het thuis goed blijft gaan, en dat lukt tot nu toe gelukkig ook.’

Wat maakt de functie van wethouder in Haren voor u aantrekkelijk? Wat geeft u de meeste voldoening?
‘Ik heb een aantal doelen en ambities gehad. Zo heb ik in 2009 een eigen partij gestart, om mensen in Haren een stem te geven. Daar ben ik trots op. En ik hoop dat ik aan het eind van deze wethoudersperiode kan zeggen dat ik er aan bij heb gedragen dat Haren zelfstandig is gebleven, met een prachtig Nesciopark, een behouden zwembad en een nieuw station.’

Tags (categorieën en branches)gezond verstand harenmariska slootnesciopark

Geef een reactie