Agatha Dooper: ‘Ik breng de bank in de markt, en de markt in de bank’

De bankensector in Nederland en de rest van Europa ondergaat al jaren veel veranderingen. Ook in Noord-Nederland dus. Maar iedere tijd heeft z’n eigen uitdagingen en kansen en dat geldt ook voor de huidige tijd. En kansen zien, en pakken: dat is belangrijk in de functie van Agatha Dooper (49), werkzaam bij Rabobank Stad & Midden Groningen, bij de afdeling Marketing en Communicatie.

Hoe wordt uw functie officieel omschreven, en wat houden uw werkzaamheden in de praktijk in?
‘Officieel ben ik Adviseur Marketing & Communicatie. Maar in mijn werk ligt het accent op marketing. De functie richt zich primair op marktbewerking en daarmee het versterken van de lokale coöperatieve merkbeleving bij klanten en leden. Dat doe ik onder meer door de lokale kansen in de markt te ontdekken en te benutten. En adviseer ik directie en management rondom diverse vraagstukken. Ik ben ook een ‘verbinder’, waarbij ik contacten tussen de bank en de markt verbind.’

Wat vindt u zelf het meest uitdagende/leuke aan uw huidige functie?
‘Waar ik het meeste energie uit haal, is de diversiteit in doelgroepen. Zowel particulier als zakelijk en in alle levensfasen. Waar zitten de kansen en hoe kan de bank daarmee omgaan? Het bevorderen van contacten binnen en buiten de bank, past heel goed bij mij. Dat maakt het werken interessant. Mijn motto is: ‘ik breng de bank in de markt, en de markt in de bank’. Dat geeft het goed weer, en is heel mooi om te doen.’

Banken hebben het wat lastiger gekregen, de laatste jaren. Waar ziet u nieuwe kansen voor uw opdrachtgever?
‘De afgelopen jaren zat de economie tegen, maar toch: elke fase in de economie biedt ook nieuwe kansen voor marketeers. De rol van de bank verandert, maar dat maakt het interessant. Wij zijn een coöperatie en investeren in onze omgeving. Ik zie een rol als verbinder: mensen en kennis bij elkaar brengen, en zorgen voor synergie. Een voorbeeld: wij proberen starters waar het maar kan te faciliteren. Dat zijn vaak jonge, kennisintensieve bedrijven. Daarom zijn wij verbonden met ‘Founded in Groningen’, hebben we contacten met de Hanzehogeschool en zitten we in The Big Building of het Launchcafe. Wij willen dé startersbank van Groningen worden en helpen om het startup klimaat te versterken.’

Wat vindt u boeiender: marketing of communicatie?
‘Marketing vind ik persoonlijk het meest boeiende: gericht de markt bewerken en dat terugzien in de resultaten.’

Merken jullie bij de bank dat het beter gaat met de Groningse economie?
‘Ja, het is duidelijk merkbaar dat de economie is aangetrokken. Er zijn beduidend meer transacties, investeringen en bedrijfsoverdrachten. Ook op de huizenmarkt in Groningen is het echt gekkenhuis, bijna net als in de Randstad. Gelukkig hebben wij daar op ingespeeld met ons aanbod ‘hypotheek binnen een week!’.

Als u kijkt naar de toekomst: bent u niet bang dat ‘FinTec’ en internet de banken verder zullen bedreigen?
‘Nee, juist niet! We zijn er heel erg bewust van dat de wereld snel verandert en zoeken juist de samenwerking op met andere partijen om elkaar te versterken. Dat een deel van het werk door internet wordt overgenomen is duidelijk. Maar techniek vervangt niet de persoonlijke aandacht en waardering die wij onze klant bieden.’

Wat zijn uw ambities in uw werk (en persoonlijk) de komende jaren ?
‘Plezier en uitdaging staan voorop. Bij de bank of op termijn bij een andere werkgever. En wat mijn persoonlijke ambitie betreft: gezond en gelukkig zijn en wat mijn favoriete sport betreft, golf, wil ik me willen ontwikkelen tot een single handicapper…’

Tags (categorieën en branches)agathabankcommunicatiedoopermarketingrabobank

Geef een reactie