Enexis maant lokale politiek

GRONINGEN – Netbeheerder Enexis spoort politieke partijen aan om in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 aandacht te besteden aan de overgang naar duurzame energie en warmte.

Het bedrijf, actief in onder meer Groningen en een groot deel van Drenthe, heeft daartoe een brief geschreven aan alle partijen die in zijn werkgebied deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Enexis schrijft dat belangrijke aspecten van de overgang naar een CO2-arme energievoorziening inzet en keuzes van de gemeenten vergt.

Enexis doet suggesties een aantal punten in de programma’s op te nemen, die de energietransitie in goede banen moeten leiden. Het bedrijf verwijst naar het Klimaatakkoord van Parijs, waarin bijna 200 landen hebben beloofd de CO2-uitstoot in 2050 drastisch te hebben gereduceerd.

‘Goed bezig in Groningen’

,,Het leek ons goed om duidelijk te maken waarmee de partijen rekening moeten houden”, zegt Enexis-woordvoerder Jan Bakker. ,,Bij de meeste gemeenten leeft het veel te weinig. Wij krijgen te maken met wethouders die niet weten wat een netbeheerder is en wat de energietransitie inhoudt. Terwijl de gemeenten daarmee de komende tijd veel te maken krijgen. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan Groningen. Daar zijn ze wél goed bezig.”

Enexis adviseert de politieke partijen onder meer om met de inwoners, belanghebbenden en het netwerkbedrijf een plan te maken voor de manier waarop de gemeente zijn energie- en warmtevoorziening wil verduurzamen. Het bedrijf spreekt zijn voorkeur uit voor de bouw van woningen zonder gasaansluiting. ,,Investeringen in een nieuwe gasinfrastructuur kunnen, met een afschrijvingstermijn van ongeveer 45 jaar, waarschijnlijk niet meer worden terugverdiend.” Het noemt de inzet van aardwarmte of elektriciteit als alternatieve warmtebronnen.

Energieneutraal

Bovendien spoort Enexis de kandidaat-gemeentebestuurders aan om werkzaamheden aan bestaande woningen aan te grijpen om ze meteen (bijna) energieneutraal te maken. ,,Voor Enexis is het niet langer vanzelfsprekend om te investeren in bestaande aardgasnetten”, aldus de brief.

Regionale netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit van de landelijke netwerken van Gasunie en Tennet naar de gebouwen en woningen. Consumenten betalen voor dat transport via de gas- en elektriciteitsrekening.

De overgang naar nieuwe energiebronnen vergt waarschijnlijk grote investeringen. ,,Het is de ambitie van Enexis om de energietransitie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren. Onze investeringen gaan decennia mee, vandaar dat wij nieuwe investeringen in de aardgas-infrastructuur toetsen aan de doelstelling voor 2050”, aldus de netbeheerder Enexis.

Bron: dvhn.nl

Tags (categorieën en branches)duurzaameconomieenergieenexisgroene economie

Geef een reactie