Noord-Nederlandse Innovatiemotor: Wel innovatie, maar weinig economische groei

GRONINGEN – Pas als óók de inrichting van een bedrijf innovatief is, valt er financieel echt iets te halen uit technologische innovatie. Dat is de conclusie van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017.

Voor het derde jaar op rij onderzocht hoogleraar innovatie en organisatie Dries Faems van de Rijksuniversiteit Groningen innovatie, investeringen en prestaties in het midden- en kleinbedrijf van Noord-Nederland. De cijfers en conclusies presenteerde hij woensdag tijdens ‘Innovatief innoveren’, een event door MKB Noord-Nederland en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De belangrijkste conclusie: innoveren levert pas financieel iets op als ondernemers hun organisatie daarop aanpassen. „Technologische innovatie is belangrijk, maar dat brengt wel heel veel kosten met zich mee”, aldus Faems. „Bedrijven die de combinatie met organisatorische innovatie maken, halen meer geld uit hun technologische innovatie. Dan innoveer je maximaal, tegen lage kosten.” Het gevolg: een financieel gezondere regio, dus een stimulans voor de regionale economie.

Innoveren

Een kwart van de ondervraagde ondernemers is bezig met innovatie door gebruik van geavanceerde product-technologieën als 3D-printing, blijkt uit de monitor. Nog eens twintig procent vindt daarin innoveren relevant, maar is er nog niet mee bezig. Meer dan de helft van de mkb’ers dus niet. Maar dat vindt Faems geen reden tot verontrusting.

„We hebben een hele brede populatie bedrijven ondervraagd. Voor een deel is die manier van innovatie echt niet relevant.” In de sectoren waar het er toe doet, zijn wat de hoogleraar betreft heel wat potentie én interesse. „Dat wordt in de regio wel eens onderschat.”

Te weinig tijd en geld

De belangrijkste factoren waarom bedrijven nog niet aan innoveren doen zijn ieder jaar dezelfde: „Consistent gebrek aan tijd en geld. Dat laatste is opvallend, want de regio creëerde veel instrumenten om te helpen. Die worden echter weinig gebruikt.” Faems vroeg ondernemers of waarom ze geen gebruik maken van bijvoorbeeld subsidieregelingen.

„Ze kennen het niet eens, zegt men. Daar ligt dus een belangrijke taak voor de overheid.” Is dat niet aan de ondernemer zelf? „Het is hun verantwoordelijkheid, maar het landschap van regelingen is versnipperd. Ik kan wel begrijpen dat ze niet altijd door de bomen het bos nog zien.”

Weinig groei en werkgelegenheid

Voor het eerst nam Faems financiële indicatoren mee in zijn onderzoek. „In het laatste CBS-rapport over de regionale economie zie je dat Noord-Nederland het goed doet op het gebied van innovatie, maar qua economische groei en werkgelegenheid doen ze het slecht.”

De conclusies uit de Innovatiemonitor moeten oplossingen opleveren om die vertaalslag van innovatie naar economische daadkracht wel te kunnen maken, zoals meer lijn in de wirwar van subsidieregelingen en het clusteren van bedrijven uit diverse sectoren die innoveren in dezelfde technologieën.

Bron: dvhn.nl

Tags (categorieën en branches)economieinnovatiemotortechnologie

Geef een reactie