Vijftig nieuwe banen door komst plasticfabriek naar Oudehaske

Op het Ecopark De Wierde bij Oudehaske wordt voor 50 miljoen euro een nieuwe fabriek gebouwd voor het sorteren van plastic.

De nieuwbouw start komende maand en moet in de zomer van 2018 klaar zijn. Het gaat om een groot complex met sorteerlijnen voor vijf verschillende plasticsoorten. Afvalverwerker Omrin en de Noord-Hollandse branchegenoot HVC zijn grootaandeelhouder. Midwaste, een coöperatieve vereniging van nutsbedrijven, neemt een kleiner deel voor zijn rekening. Volgens recycle-directeur Hein Grafhorst van Omrin levert de sorteerfabriek vijftig directe banen op.

Meer werkgelegenheid

Er zit meer werkgelegenheid in de pijplijn. Momenteel onderhandelen de gemeente Heerenveen en Omrin met een bedrijf dat de ingezamelde kunststof wil gaan gebruiken als grondstof voor de fabricage van straatmeubilair, lantaarnpalen en afvalcontainers. Die fabriek moet in de directe omgeving van het ecopark komen en zal op zijn beurt tientallen banen opleveren.

,,Er zijn vergaande gesprekken’’, weet Grafhorst. ,,Maar de handtekeningen zijn nog niet gezet.’’ Eerder wilde afvalverwerker Inverko uit Leek een verwerkingsfabriek op De Wierde starten, maar dit bedrijf verslikte zich vorig jaar in zijn beursnotering en ging jammerlijk failliet.

Veel waarde

Om hun opdrachtgevers tevreden te houden, zetten Omrin en HVC hun plannen voor een gezamenlijk sorteerbedrijf door. De betrokken gemeentebesturen hechten veel waarde aan afvalscheiding. ,,In de 600 miljoen ton afval die jaarlijks los komt, vormt plastic maar een heel klein deel’’, weet Grafhorst. ,,Maar in de discussies kom je toch altijd weer op dat plastic uit. Daar zit op een of andere manier heel veel emotie bij.’’

HVC zamelt voor 46 gemeenten huisafval in, Omrin doet dit voor 17 Friese en 3 Groninger gemeenten. De beide afvalverwerkers denken jaarlijks 65 kiloton plastic uit de afvalstroom van al die huishoudens te winnen. Denk aan petflessen, plastic tassen, drinkkartonnetjes, folie… De mix moet opgesplitst worden in vijf verschillende plasticsoorten.

Diverse technieken

,,Nu laten we dat nog in Duitsland doen, volgend jaar gebeurt dit op De Wierde’’, vertelt Grafhorst. ,,Voor dat sorteren hebben we allerlei technieken. We selecteren bijvoorbeeld op gewicht en met infrarood. We willen kunststof van hoge kwaliteit afleveren. De zuiverheid van het materiaal is erg belangrijk. Aan het einde van zo’n sorteerlijn staat dus nog wel een poppetje, dat de laatste selectie doet. ’’

Omrin zoekt niet alleen sorteerders. ,,In eerste instantie zijn we bezig met een bestuurder en een productieleider, maar straks hebben we ook operators nodig, mensen voor de weegbrug en voor de gegevensverwerking.’’

bron: Lc.nl

Geef een reactie