‘Private partijen willen Samenwerking Noord graag steunen bij versterken noordelijke IT-regio’

GRONINGEN – “Het succes van een regio, en dus ook van het Noorden, zit hem in een optimale combinatie en samenwerking van de drie O’s’: Onderwijs, Overheid en Ondernemingen. Kijk maar eens naar de regio Eindhoven wat die samenwerking daar heeft opgeleverd. Ik ben er van overtuigd dat we de noordelijke economie aanzienlijk verder kunnen brengen wanneer ook wij hier nóg beter samenwerken. Aangezien overheid en onderwijs in het Noorden al goed samenwerken, ben ik blij dat ondernemingen nu ook lid kunnen worden van Samenwerking Noord. Ik ga mij er sterk voor inzetten om ook hier een ideale combinatie van drie O’s te krijgen.”

Dat betoogt Jeroen Bos, directeur en eigenaar van het in Groningen gevestigde IT bedrijf Bossers & Cnossen. Hij is onlangs namens de commerciële partijen aangetreden als stuurgroeplid bij Samenwerking Noord. Zoals eerder gemeld is Samenwerking Noord een pilot gestart en wordt dit jaar bekeken of het aantrekkelijk is wanneer ook commerciële bedrijven zich aansluiten bij Samenwerking Noord.

Lidmaatschap
Jeroen Bos heeft zijn bedrijf met veel enthousiasme en vol overtuiging aangemeld voor het lidmaatschap. “Wij hebben er alle belang bij dat we in het Noorden een vruchtbare en florerende IT-cultuur krijgen. Wat dat betreft hebben wij allemaal exact hetzelfde belang als overheidsbedrijven of ondernemingen. Het is in íeders belang dat we onze medewerkers kansen, uitdagingen, perspectief en een bredere horizon bieden. Niet alleen bij ons eigen bedrijf, maar ook bij andere ondernemingen in het Noorden”, zegt hij.

Gedreven
Bos vindt het heel goed dat Samenwerking Noord zeer gedreven is in het nastreven van haar idealen. Maar zelf is hij mínstens zo gedreven. “Wij hebben in het Noorden steeds de ambitie gehad om er voor te zorgen dat onze regio zó aantrekkelijk is dat ICT-specialisten na hun studie niet naar de Randstad gaan, maar hier blijven. Nou, wat mij betreft is die ambitie te laag! Wij moeten er niet alleen voor zorgen dat studenten niet naar het westen vertrekken, maar dat onze regio zó aantrekkelijk wordt dat afgestudeerden uit de Randstad hier wel naar toe willen krúipen!”, zo zegt hij.

Bos kan zich voorstellen dat het voor sommige organisaties of instellingen misschien even wennen zal zijn, wanneer straks ook private bedrijven op evenementen of netwerkbijeenkomsten komen. “Maar vergeet niet dat wij als private partijen eigenlijk zeer bekend zijn met noordelijke instellingen als UMCG, de provincie of de RUG, omdat we daar regelmatig als leverancier over de vloer komen. Dat zijn organisaties die in het Noorden zijn geworteld, net zoals wij zelf. Wij hebben als private partijen misschien een andere manier van werken. Instellingen doen hun uiterste best om te streven naar optimale dienstverlening. Wij als private partijen ook, maar daarnaast zijn we gedwongen om wat meer naar de toekomst te kijken. Welnu: ik denk dat dat een manier van kijken is die wij ook zouden kunnen inbrengen bij Samenwerking Noord.”

De schouders eronder
In elk geval wil Jeroen Bos duidelijk gezegd hebben dat zijn bedrijf noch de ander private partijen lid zijn geworden van Samenwerking Noord vanwege acquisitiemogelijkheden. “Dat we dat niet doen is ook in het addendum op het convenant van Samenwerking Noord opgenomen. Maar ik kan vol overtuiging zeggen dat het ons daar ook helemaal niet om gaat. Wij willen gewoon samen met de andere leden de schouders eronder zetten om te zorgen dat wij een aantrekkelijke arbeidsmarkt krijgen in het Noorden. Als werkgever hebben wij niet alleen als doelstelling om te zorgen voor brood op de plank voor onze mensen, maar ook om te zorgen voor een hele sterke IT regio.”

Evenementen
Zijn er zaken waar Bos zich de komende periode op kan verheugen als nieuw lid van Samenwerking Noord? “Ja, zeker! Een van de zaken die Samenwerking Noord erg goed doet is het organiseren van evenementen. Het gaat om bijeenkomsten die écht goede inhoud hebben. Wij zijn ook lid van de Noordelijke Online Ondernemers (NOO), waar we ook leuke bijeenkomsten organiseren. Echter is het voor de NOO veel moeilijker om gemeenschappelijk gedragen evenementen te organiseren op inhoud door de enorme diversiteit aan ondernemingen en de levensfase waar de ondernemingen zich in bevinden.”

“Onlangs sprak ik met een grote fabrikant. Die zei dat hij het Noorden als IT-regio ook zo aantrekkelijk vond omdat men hier vanuit één mond spreekt. Dat was iets heel anders dan zijn ervaringen in de Randstad. Maar hier wordt eenduidig hetzelfde verhaal verteld, en hij vond dat echt een verademing. Welnu: ik hoop mijn steentje eraan bij te kunnen dragen dat we nog verder gaan op die ingeslagen weg, en dat we er hier met z’n allen in slagen om de perfecte combinatie van de 3 O’s te krijgen!”, aldus Jeroen Bos.

Geef een reactie