Eemscentrale: meer groen, minder gas

GRONINGEN – Rond de gasgestookte Eemscentrale van energieconcern Engie in de Eemshaven wint de productie van duurzame energie geleidelijk aan terrein.

Tien jaar nadat er negen windmolens werden geplaatst die voor een kleine 30.000 huishoudens stroom produceren, begint nog dit jaar de aanleg van een zonnepark met 15.000 zonnepanelen. Die zijn goed voor de elektriciteit voor nog eens ruim 3500 gezinnen. Op het 140 hectare grote terrein experimenteert het Eelder bedrijf Omega Green met de kweek van algen, gevoed met CO2 uit de energiecentrale, als grondstof voor bijvoorbeeld voeding of cosmetica.

,,En dan willen we ook nog iets gaan doen met de opslag van duurzame energie”, zegt locatiemanager Harry Talen. ,,Het zou kunnen dat we daarvoor gaan werken met grote batterijen. Maar de mogelijkheden daarvan zijn bij de huidige stand van de techniek beperkt. Wat je overdag aan elekriciteit opslaat, kun je ’s nachts gebruiken. Maar eigenlijk moet je aan seizoensopslag kunnen doen; wat je ’s zomers aan zonne-energie opwekt, kunnen bewaren voor gebruik in de winter.”

Daarom overweegt Engie een pilot met de techniek power-to-gas, waar ook de Gasunie in Zuidwending mee wil experimenteren. Als zonnepanelen en windmolens meer stroom produceren dan nodig is, wordt het teveel aan elektriciteit gebruikt om door middel van elektrolyse water te scheiden in zuurstof en waterstof. De waterstof kan later worden opgeslagen in bijvoorbeeld het gasnetwerk of ondergrondse bergingen. Het kan onder meer worden gebruikt om weer elektriciteit op te wekken, maar ook om er groen gas van te maken of als duurzame grondstof voor de chemie.

Of de proef doorgaat, hangt onder meer af van het geld. Talen: ,,Het vreemde is dat je in Nederland wel subsidie krijgt om groene energie op te wekken, maar niet om het op te slaan. Mede daardoor is power-to-gas op dit moment lastig te financieren.”

De energietransitie weerspiegelt zich op het Engie-terrein niet alleen in de toename van de productie van groene stroom. Engie maakte vorig jaar bekend vanaf 2017 twee van de vijf eenheden van de Eemscentrale stil te leggen. De markt voor gasgestookte centrales is alom slecht.

Talen: ,,Een eenheid ligt al stil. Dat gebeurt ook met de tweede, zodra die aan onderhoud toe is. En hoe het met de rest gaat? We hebben in Nederland gasgestookte centrales nog jaren nodig, want het duurt nog zeker enkele decennia voordat een zekere en betaalbare energievoorziening met alleen windmolens en zonne-energie mogelijk is. Maar de markt bepaalt hoe lang de centrale in bedrijf blijft. Een onderhoudsbeurt voor een gasturbine, die eens per drie of vier jaar nodig is, kost minstens 10 miljoen euro. Die investering doe je niet als je weet dat je alleen in de komende herfst nog voldoende afzet hebt. Daarvoor moet je zekerheid hebben voor minstens twee tot drie jaar.”

Bron: dvhn.nl

Tags (categorieën en branches)economieEemscentraleEngieHarry Talen

Geef een reactie