Comunicatiemanager Groningen Bereikbaar

Diny Pestman: “We doen er alles aan om de stad zo bereikbaar mogelijk te houden”

Om de stad ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, gaan de komende jaren een paar megaprojecten van start: de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg begint dit jaar en het station en omgeving gaan op de schop. Aan communicatiemanager Diny Pestman van Groningen Bereikbaar is het onder andere de taak om te zorgen dat het publiek zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over de verkeershinder en slimme reisalternatieven. Een gigaklus.

Eerst maar eens de hamvraag: Wat doet Groningen Bereikbaar?

‘Groningen stond en staat aan de vooravond van een aantal grote projecten om de stad ook in de toekomst bereikbaar te houden: de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg en straks de aanpak van het station en het stationsgebied. Er staat zó veel te gebeuren. Het is aan ons de taak om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de verschillende partijen en een gecoördineerde aanpak van de projecten en werkzaamheden.’

Wat houdt dat precies in?

‘Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, zorgen onze verkeersdeskundigen er bijvoorbeeld voor dat alle projecten op elkaar afgestemd worden. Tegelijkertijd is het onze taak het publiek, waaronder Stadjers, werkgevers en werknemers, te informeren over die wegwerkzaamheden, en de verkeershinder. Een belangrijke taak van Groningen Bereikbaar is ook om mensen te stimuleren de spits te mijden, bijvoorbeeld door voor andere werktijden te gaan of door thuis te werken. Een ander vervoermiddel kiezen, zoals de e-bike of het openbaar vervoer, of gebruik maken van de P+R voorzieningen is ook een optie.’

Het gaat om uiteenlopende doelgroepen. Hoe bereik je die?

‘Voor ons is het enorm belangrijk om met de verschillende partijen in gesprek te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat je alleen goed kunt communiceren als je weet welke informatie je doelgroep nodig heeft. Vanuit Groningen Bereikbaar is er daarom veel en intensief contact met de 70 grootste werkgevers, maar ook met bijvoorbeeld bedrijvenverenigingen. We hebben die partijen nodig om te komen tot oplossingen. En vergeet ook de scholen niet: veel scholieren maken gebruik van het openbaar vervoer. Om bomvolle treinen en bussen te voorkomen en ruimte te geven aan de forenzen, zijn we ook met scholen in gesprek over de mogelijkheden om roosters aan te passen.’

Welke kanalen zetten jullie in?

‘We zitten nu nog in de fase van bewustwording. Het is nu vooral belangrijk mensen te informeren over wat er op de stad afkomt en wat de verschillende reisalternatieven zijn. Met verschillende campagnes, zoals de fietscampagne rij2op5 of de OV-probeerkaart, waarbij forenzen het OV gratis mogen proberen, willen we mensen alternatieve vervoersmiddelen laten ervaren zodat ze uiteindelijk een betere afweging kunnen maken hoe ze willen reizen, op welke manier en op welk tijdstip. Daarnaast zetten we verschillende communicatiemiddelen in: Twitter, onze eigen website, een speciale bereikbaarheidskrant, digitale nieuwsbrieven, een informatienummer en niet te vergeten: informatiebijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen.’

Wat verandert er in de communicatie als de grote projecten van start gaan?

‘We willen gerichter gaan communiceren. Niet alle informatie is voor iedereen even relevant. We zullen bijvoorbeeld meer gebruik gaan maken van social media, doelgroepspecifieke nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Een voorbeeld? In december is er een nieuwe buslijn naar de Gasunie gaan rijden. Via een bijeenkomst en communicatiemiddelen van die organisatie informeren we de medewerkers daarover heel specifiek.’

Wat is komende tijd jullie grootste uitdaging?

‘Aan de ene kant natuurlijk het goed informeren van de verschillende doelgroepen over alle werkzaamheden. Maar aan de andere kant is het ook een enorme uitdaging mensen te inspireren en te motiveren om op een andere manier naar hun werk te gaan en de auto eens te verruilen voor het openbaar vervoer of de e-bike. Let wel: we willen mensen vooral inspireren door verschillende reisalternatieven onder de aandacht te brengen en mensen het op een laagdrempelige manier te laten ervaren. Zo kunnen reizigers een goede afweging maken tussen de verschillende mogelijkheden. De uiteindelijke keuze ligt natuurlijk altijd bij de mensen zelf.’

Hoe erg wordt de verkeershinder straks? Moeten we ons voorbereiden op het ergste?

‘Ik ga niet ontkennen dat er hinder zal zijn. Met projecten van deze omvang is dat onontkoombaar. Maar ik denk wel dat mensen die goed voorbereid de weg op gaan, er minder last van zullen hebben. Het is voor ons, maar ook voor onze samenwerkingspartners als de gemeente, provincie en het bedrijfsleven, de voornaamste ambitie: de stad en regio tijdens de werkzaamheden samen zo goed mogelijk bereikbaar houden.’

Tekst: Marieke Bos
Fotografie: Jan Willem van Bruggen

Tags (categorieën en branches)bereikbaareconomieGroningenmarketingstrateeg

Geef een reactie