Gerd Jan ter Harkel: ‘Het waarborgen van continuïteit voor onze cliënt geeft ons plezier, en dat is ons hoogste doel’

Het verzekeringsvak is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Dat is niet alleen te danken aan een combinatie van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de Kredietcrisis en de komst van internet, maar soms ook het gevolg van een bewuste keuze. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het in Groningen gevestigde Firmo Risico Adviseurs. Dit bedrijf maakte al in 2007, ruim voor het uitbreken van de kredietcrisis, de keuze om het verzekeringsvak op een nieuwe manier te gaan uitoefenen. Daardoor had Firmo Risico Adviseurs al ruime ervaring opgedaan met een onafhankelijke rol als tussenpersoon toen daar in Nederland wettelijke regelingen voor kwamen.

Eén van de belangrijkste veranderingen in het verzekeringsvak is dat cliënten de tussenpersoon niet meer jaar in jaar uit blijven betalen voor een advies via de jaarlijkse premie, maar door slechts éénmalig voor dat advies te betalen. Daardoor kan de verzekeringsadviseur objectief en transparant adviseren, waarbij de verdiensten en het inhoudelijke advies dat cliënten krijgen los van elkaar staan.

Voor complexe producten zoals arbeidsongeschiktheid, pensioen en dergelijke, is dit per 1 januari 2013 wettelijk verplicht, maar Firmo realiseerde dat al drie jaar eerder en adviseert dus al vanaf 2010 provisieloos. Voor schadeverzekeringen zoals aansprakelijkheid, ziekteverzuim en dergelijke, geldt geen wettelijke verplichting. Maar toch doet Firmo dat ook al vanaf 2011, gewoon op basis van uurtarief. Het bedrijf bestaat uit tien personen die op inspirerende wijze worden aangestuurd door Gerd Jan ter Harkel, eigenaar van het bedrijf, samen met compagnon Michel Wehkamp.

Niet alleen is Ter Harkel zelf ondernemer, ook heeft hij jarenlange bancaire ervaring waardoor hij uitstekend kan ‘sparren’ met andere ondernemers en zich goed in hun situatie kan verplaatsen bij het geven van adviezen op het gebied van risicomanagement. Naast het onderhouden van contacten met de relaties, managet hij het kantoor en treedt hij graag op als crisismanager, wanneer er zich moeizame dossiers ontwikkelen.

‘In 2004 zijn wij gestart met de voorganger van Firmo, onder de naam ‘Zeker Zanen’. Dat was toen een intermediair in hypotheken en verzekeringen voor particulieren en het kleine MKB. Maar in 2007 was het onze visie dat wij ons bedrijf zouden moeten omturnen naar een advieskantoor voor bedrijven’, zo vertelt Ter Harkel. De drie daar op volgende jaren stopten ze veel energie in die omwenteling naar een andere focus en nieuwe competenties en actuele opleidingen.

‘In 2010 zijn wij vervolgens het label Firmo Risico Adviseurs gestart. Onze missie was en is de continuïteit van onze bedrijfsmatige klanten te optimaliseren. Dit doen wij voor risicomanagement, bedrijfsverzekeringen en pensioenen. Daarnaast bedienen wij nog een nichemarkt in vastgoedverzekeringen’, zo vertelt Ter Harkel.

U heeft een bancaire en ondernemersachtergrond. Kunt u daar iets meer over vertellen?

‘Ik heb gedurende vijftien jaar voor de ING gewerkt in verschillende functies, zoals accountmanager, onderdirecteur, hoofd hypotheken Noord-Nederland en projectmanager ING Nederland. Ik had altijd de wens om zelfstandig te worden en ik heb die stap in 2004 daadwerkelijk gemaakt. Voordeel voor mij was het netwerk dat ik inmiddels had opgebouwd en mijn ervaring, want met een bankopleiding kijk je nog meer naar de financiële continuïteit van een bedrijf.’

De manier waarop Ter Harkel het bedrijf aanstuurt, is precies toegesneden op het kantoor. Dat wil zeggen: het gaat om een relatief klein en flexibel bedrijf dat er alleen maar profijt van kan hebben wanneer de medewerkers zich verantwoordelijk en betrokken voelen. En daarbij past dan beslist geen hiërarchische manier van aansturen.

‘Wij werken met tien mensen die allemaal gelijkwaardig zijn. Iedere medewerker is op zijn/haar gebied expert en wij willen die kennis graag optimaal benutten. Ik stel met mijn compagnon, Michel Wehkamp, jaarlijks de grote lijnen vast en probeer binnen die lijnen de medewerkers een optimale vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Dit geldt voor zowel de werkzaamheden als voor bijvoorbeeld vrije tijd of thuiswerken. Wij vragen medewerkers kritisch te zijn, ook naar ons als directie, en stimuleren hen in hoge mate gerichte hoogwaardige opleidingen te volgen.’

Klopt onze indruk dat uw bedrijf echt advies op maat geeft, zodat u daardoor niet zo snel last heeft van concurrentie met internet?

‘Wij hebben inderdaad bewust gekozen voor specialistisch maatwerk omdat je hier je toegevoegde waarde kunt laten zien. Alles wat standaard is, is al te verkrijgen via internet. Met onze dienstverlening brengen wij risico’s in beeld die vervolgens mogelijk prima te dekken zijn met een verzekering via internet. Onze toegevoegde waarde en verdienmodel zitten in het advies en niet in de verzekering.’

Een ander voorbeeld van specialistisch adviseren is volgens Ter Harkel een collectief pensioen voor medewerkers. ‘Door zware regelgeving zijn er nog maar weinig bedrijven die hierin mogen adviseren. De werkgever betaalt in het algemeen veel geld voor een collectief pensioen, loopt risico over de juiste uitvoering en vaak weten de werknemers onvoldoende wat de regeling inhoudt en kost. Juiste advisering en communicatie, ook richting de medewerker, is hierbij van groot belang.’

In elk geval is Ter Harkel zeer tevreden over het feit dat ze in 2007 precies op tijd de bakens hebben verzet. En dat het kantoor zich ook in veranderde omstandigheden een plaats heeft weten te verwerven op de noordelijke verzekeringsmarkt. Mede daardoor zijn hij en zijn compagnon er in geslaagd om niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun acht collega’s een bedrijf te realiseren waar ze met plezier aan de slag gaan. Gerd Jan ter Harkel: ‘Een van de leuke kanten aan mijn beroep is het sparren met ondernemers en medewerkers; de spiegel voorhouden of de spiegel voorgehouden krijgen. Positief kritisch zijn, met het doel de bedrijfscontinuïteit te optimaliseren. Want continuïteit geeft ons plezier. En dat is ons hoogste doel.’

Tags (categorieën en branches)firmoTer Harkelverzekeringen

Geef een reactie