Eiland als ‘stroomhub’ op Noordzee

GRONINGEN – Hoogspanningsnetbeheerder TenneT zet een nieuwe stap richting de aanleg van een eiland in de Noordzee, dat het stroomknooppunt moet worden voor de omliggende landen.

Het weet zich daarbij verzekerd van de medewerking van de Deense netbeheerder Energinet.dk, waarmee Tennet en zijn Duitse tak later deze maand een samenwerkingsverband tekenen om deze ‘hub’ te realiseren. Met de netbeheerders van Noorwegen, Groot-Brittannië en België zijn gesprekken gaande over de vorming van het consortium dat een Europees elektriciteitsnetwerk op de Noordzee moet gaan exploiteren.

Het eiland zou aangelegd moeten worden op de centraal gelegen Doggersbank en in 2050 voltooid moeten zijn. Eromheen zouden windparken gebouwd moeten worden. De elektriciteit daarvan zou met diverse kabels aan land gebracht moeten worden. Op die manier ontstaan ook elektriciteitsverbindingen (interconnectoren) tussen de verschillende landen.]

Volledig duurzaam

Nederland bouwt tot 2023 vijf nieuwe windparken voor de Hollandse kust. De verwachting is dat de windmolenparken die daarna worden gebouwd steeds verder vanaf de kust zullen liggen. Ook de andere landen langs de Noordzeekust hebben grote ambities met windenergie op zee. TenneT bepleit een concentratie van parken rond het aan te leggen eiland.

,,Dit project kan in hoge mate bijdragen aan een volledig duurzame elektriciteitsvoorziening in Noordwest-Europa”, zegt TenneT-topman Mel Kroon over het plan.

Duitse cluster

Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken en Duitsland hebben in principe afgesproken te streven naar een elektriciteitsnetwerk op de Noordzee dat de stroom van de daar aan te leggen windparken verdeelt en de energiemarkten van de aanliggende landen met elkaar verbindt. Woordvoerder Jeroen Brouwers van TenneT bevestigt dat de Eemshaven een van de locaties is waar mogelijk een kabel vanaf de hub aan land komt. ,,Maar er zijn nog wel vier of vijf mogelijke locaties”, zegt hij.

Er is echter een kans dat de Eemshaven al lang voor de aanleg van het eiland kennis maakt met de internationalisering van het elektriciteitsnetwerk. TenneT bestudeert of Duitse windparken die nabij de Noord-Groningse kust gebouwd worden hun elektriciteit via een kabel naar de Eemshaven aan land kunnen brengen. Het gaat daarbij om het Duitse cluster van windmolenparken Borwin dat in aanbouw is. De parken die na 2023 worden gebouwd liggen zo dichtbij de Nederlandse kust dat het voordeliger is een kabel naar de Eemshaven te leggen dan naar een Duitse locatie.

Brouwers: ,,Of dat kan, moet blijken. Het gaat natuurlijk om Duitse windparken die met Duitse subsidie zijn gebouwd. We kijken wat de mogelijkheden zijn”, aldus de TenneTwoordvoerder.

Jaarcijfers

De netbeheerder presenteerde gisteren zijn jaarcijfers. Daaruit blijkt dat het bedrijf de komende tien jaar naar verwachting 25 miljard euro investeert in infrastructuur op land en op zee. Dat is 3 miljard euro meer dan eerder werd voorspeld. In Nederland wordt onder meer veel geld gestoken in onderhoud van het bestaande net en in uitbreidingen om grotere en minder voorspelbare elektriciteitsstromen te kunnen transporteren.

De omzet van TenneT bleef vorig jaar nagenoeg stabiel op 3,2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat zakte, onder meer door hogere kosten, met ruim een vijfde naar 834 miljoen euro. De staat kreeg een dividend van 146 miljoen euro, 50 miljoen euro minder dan over 2015 werd uitgekeerd.Het weet zich daarbij verzekerd van de medewerking van de Deense netbeheerder Energinet.dk, waarmee Tennet en zijn Duitse tak later deze maand een samenwerkingsverband tekenen om deze ‘hub’ te realiseren. Met de netbeheerders van Noorwegen, Groot-Brittannië en België zijn gesprekken gaande over de vorming van het consortium dat een Europees elektriciteitsnetwerk op de Noordzee moet gaan exploiteren.

Het eiland zou aangelegd moeten worden op de centraal gelegen Doggersbank en in 2050 voltooid moeten zijn. Eromheen zouden windparken gebouwd moeten worden. De elektriciteit daarvan zou met diverse kabels aan land gebracht moeten worden. Op die manier ontstaan ook uro minder dan over 2015 werd uitgekeerd.

Tags (categorieën en branches)noordzeestroomhubTenneT

Geef een reactie