holthausen

Holthausen start keten ‘groene’ tankstations

De Holthausen Groep in Hoogezand opent dit jaar in de provincie Groningen vijf tankstations met groene brandstof, waaronder een in de stad Groningen met een vulpunt voor waterstof. Dat komt langs de A7 bij de afslag bedrijventerrein Westpoort. Het wordt de vierde locatie in Nederland en de eerste in het Noorden waar deze schone brandstof publiek verkrijgbaar is.

De waterstof wordt ter plekke geproduceerd en opgeslagen. Daarvoor wordt elektriciteit van windmolens en zonnepanelen gebruikt op momenten dat het aanbod daarvan groter is dan de vraag. Die stroom, geleverd door een energieleverancier, is goedkoop. De bedoeling is dat later nabij het tankstation zonnepanelen en mogelijk ook windmolens worden geplaatst, die de elektriciteit voor de productie leveren.

De tankstations krijgen de naam Holthausen NRG Point. De keten wordt ondergebracht in een nieuwe poot van de Holthausen Groep, Clean NRG Solutions. De tankstations vergen volgens algemeen directeur Stefan Holthausen van de groep een investering van 10 miljoen euro, waarvan de helft nodig is voor het station in Groningen. Naast zijn broer Carl, technisch directeur van de Holthausen Groep, is ook directeur business development Rene Brons deelnemer in de vennootschap.

Er zijn nog maar weinig auto’s die op waterstof rijden, ruim twintig in Nederland. Om die reden demonstreert de Holthausen Groep op allerlei manieren de mogelijkheden van de waterstoftechniek. Onder leiding van Carl werden al een personenbusje en een rondvaarboot van de techniek voorzien. Op dit moment bouwt het bedrijf een straatveger van de gemeente Groningen om om op waterstof te laten rijden. Volgens hen is het betrekkelijk eenvoudig om elektrische en hybride auto’s om te bouwen. Het bedrijf hoopt om te beginnen bedrijven en overheden te verleiden om hun wagenpark, bussen en treinen op waterstof te laten rijden.

Holthausen: ,,Je kunt als bedrijf natuurlijk afwachten totdat er meer voertuigen op waterstof rijden, maar dat kan lang duren als ze nergens kunnen tanken. Dan krijg je een kip-ei-situatie. Wij leveren de kip én het ei.” De directeur hoopt dat de bijzondere uitstraling van het station in Groningen de aandacht voor rijden op waterstof vergroot.

De Hoogezandster onderneming wil de keten tankstations verder uitrollen in het Noorden. Het station in Groningen wordt voorzien van een opslag en techniek, die het mogelijk maakt de waterstof via de weg ook naar andere vulpunten te distribueren.

De eerste Holthausen NRG Points komen in het voorjaar in Winsum (bij het BP Tankstankstation aan de Garnwerderweg) en in Appingedam (bij Groenewold & Dijkhuizen aan de Sikkel). Later volgt een station in Winschoten bij First Class Couriers aan de Industrieweg. Op deze locaties komen vooralsnog alleen groen-gaspompen, maar uitbreiding van het aantal brandstoffen is overal mogelijk. Tegen de jaarwisseling komt langs de N33 bij de afslag Meeden een station met groen gas en LNG, dat naar verwachting de komende jaren een opmars zal maken als schone brandstof voor trucks. Het station in Groningen dat als laatste eind dit jaar wordt geopend krijgt ook vulpunten voor beide brandstoffen.

Tags (categorieën en branches)groene tankstationsholthausenhybride

Geef een reactie