zernike campus

Zernike Campus is trots op de resultaten en ambitie voor de toekomst

Edward van der Meer, managing director van Zernike, keek gisteren tijdens de kerstborrel van Zernike Campus met trots terug op het afgelopen jaar : “Trots zijn we natuurlijk op ‘onze’ Nobelprijswinnaar Ben Feringa, maar ook op de student van winnaar van de Philips Innovation Award, student van ‘onze’ Hanzehogeschool. De komst van AVEBE naar de Campus is een zeer positieve ontwikkeling en ook andere bedrijven hebben interesse om zich hier te vestigen.” Kortom, het gaat goed met Zernike Campus.

Coöperatie voor bio-based bedrijven

Ton Vries, met Syncom al meer dan 25 jaar gevestigd op Zernike Campus Groningen en directeur van de Healthy Ageing Campus, gaf een korte toelichting op de oprichting van een nieuwe coöperatie, gericht op bio-based bedrijven. “De ervaring leert dat je het organiseren van bedrijven door bedrijven zelf moet laten doen. Zo is enige tijd geleden de Life Cooperative voor bedrijven werkzaam in de life science ontstaan, waarbij zo’n 25 bedrijven zich gezamenlijk op de kaart zetten en organisatorisch ondersteund worden door het campusmanagement. Dat model passen we nu ook toe op de bio-based bedrijven, waarvoor zich inmiddels al zo’n 15 bedrijven hebben aangemeld als lid. Onze inzet is om bedrijven in de hele keten te laten samenwerken: van een bedrijf als Donkergroen tot een meubelmaker die gezamenlijk een duurzame keten vormen. We verwachten hiermee de komende jaren echt toegevoegde waarde te kunnen creëren, ook door groei van de werkgelegenheid.”

Vervolgens werd een korte toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het geothermieproject van WarmteStad. In maart 2017 gaan de voorbereidingen van start voor de realisatie van de boorlocatie. In oktober, november volgt de eerste testboring. Naar verwachting wordt de warmtebron in 2019 in gebruik genomen.

Ontmoeting en samenwerking

De inzet van het campusmanagement om samenwerking en contact te stimuleren tussen bedrijven en kennisinstellingen werpt duidelijk zijn vruchten af. Dat bleek wel uit het gemengde publiek dat gisteren samen het glas hief op het afgelopen jaar en op 2017. Er zijn bovendien mooie ontwikkelingen gaande op de Campus. Zo kon Edward van der Meer melden dat er overeenstemming is over de realisatie van goede fietspaden langs de Zernikelaan. “Hiermee wordt de vroegere ‘achterkant’ van de Campus straks de voorkant, wat mooie ontmoetingen verder zal bevorderen.” Hij gaf hierbij veel credits aan het team van Zernike Campus: Ronald, Rogier, Richard, Annet, Lisanne en Marlies.

Geef een reactie