De nieuwe uitdaging van Peter Fousert als bestuursvoorzitter bij PlasBossinade

‘Het vak van advocaat en notaris is de afgelopen jaren veranderd. Mede door de automatisering en de komst van nieuwe softwareprogramma’s zal het vak ook de komende jaren blijven veranderen. Maar in essentie zal de advocatuur zeker hetzelfde blijven. Want om je cliënten, zoals ondernemers en ondernemingen, optimaal bij te kunnen staan zul je maatwerk moeten leveren en daarvoor heb je behalve kennis ook ervaring, netwerken en inzicht nodig. Het blijft een vak met een mooie toekomst!’.

 

Peter Fousert (43), die dit betoogt, is sinds 1 oktober voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Groningse PlasBossinade advocaten en notarissen. Dat is een van de grootste en oudste advocatenkantoren van de stad. Er werken in het kantoorpand aan de Paterswoldseweg, nabij het Martiniziekenhuis, ruim tachtige mensen. Behalve advocaten gaat het om notarissen, bedrijfsadviseurs, fiscalisten of juristen met andere specialismen en ondersteuning.

In oorsprong is het kantoor al meer dan honderd jaar oud, zij het dat de naam af en toe veranderde. De huidige naam dateert uit de jaren negentig, na een fusie tussen een advocaten- en een notariskantoor.

‘Ons kantoor bloeit. We zitten midden in een proces van verandering: we zijn bezig met een soort natuurlijke verjonging omdat enkele gezichtsbepalende partners de pensioengerechtigde leeftijd hebben behaald. Zo is Gerrit Ham vertrokken, specialist arbeidsrecht, en Erik Dams, specialist bouwrecht. Maar wat ik nu zo mooi vind, is dat hun vervanging harmonieus en soepel verloopt. Jong talent met ambitie is op natuurlijke wijze naar voren getreden’, vertelt Fousert.

Dat is voor een voorzitter van het Dagelijks Bestuur een rustgevende gedachte. Overigens houdt hij zich niet fulltime bezig met zijn bestuursfunctie: hij blijft ook zijn werk als advocaat en curator zoveel mogelijk uitoefenen. ‘Wij hebben de afspraak binnen ons kantoor dat het voorzitterschap een functie is die rouleert: meestal doe je het slechts enkele jaren, en daarna neemt een van de partners het stokje over. Zo heb ik het onlangs overgenomen van Jan Leo de Hoop, die zich nu weer honderd procent op zijn vak kan storten’, aldus Fousert.

PlasBossinade heeft cliënten uit het gehele Noorden en ook uit de rest van Nederland. Groningen is de thuisbasis. ‘Alle specialismen onder één dak, dat heeft veel toegevoegde waarde.’

PlasBossinade zou je kunnen omschrijven als een full service kantoor, maar wel duidelijk met de focus op ondernemers en ondernemingen, al kan men er ook terecht voor andere zaken, zoals familierecht. Het kantoor is er voor ondernemingen in alle soorten en maten, van heel groot tot heel klein. Maar ook overheden en instellingen kunnen er terecht voor de meest uiteenlopende specialismen: van aanbestedings- of mededingingsrecht, tot bijvoorbeeld vastgoed-, bouwrecht of fiscaliteit. Zelf is Fousert gespecialiseerd in insolventierecht; soms treedt hij op als curator.

‘Ik werk nu al zo’n vijftien jaar in de advocatuur in Groningen. Het is een prachtig vak. Maar ik vind het nu ook wel uitdagend om ook een tijd voorzitter van het Dagelijks Bestuur te zijn. Een van de mooie kanten van deze functie is dat je ziet hoe sommige mensen zich ontwikkelen. Je ziet ze echt groeien. Als voorzitter ben je wel duidelijk onderdeel van het bestuur: we doen het hier echt in samenwerking tussen de partners. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook niet gekozen voor een constructie waarbij we een externe directeur zouden aantrekken. Nee: we doen het besturen echt het liefst zelf als partner. Je zorgt een beetje voor elkaar, dus stuur je het zelf aan.’

‘Wat ik ook heel mooi vind is om te zien hoe wij als kantoor kansen oppakken. Dat geeft je energie! Als iemand die jarenlang het boegbeeld van ons kantoor is geweest afscheid neemt, dan is het prachtig om te zien hoe jongeren dat overnemen: daar ben ik trots op, dat geeft voldoening!’

Wat vindt Peter Fousert het aantrekkelijke aan zijn vak?

‘Het mooie vind ik dat er behalve de juridisch-inhoudelijke kanten van het vak, ook andere zeer uitdagende aspecten in dit werk zijn. Behalve dat je op academisch niveau bezig bent, moet je ook heel praktisch zijn. Daar moet je dan een goede mix in zien te vinden. Om een voorbeeld te geven: als curator moet je soms echt praktische oplossingen vinden voor juridische problemen. Soms zijn dat tamelijk ingewikkelde puzzels. Maar als je daar uit bent gekomen, is dat ook weer een prachtig aspect van ons werk.’

‘Het geeft ook veel voldoening wanneer je er als curator aan kunt bijdragen dat bedrijven kunnen blijven voorbestaan. Het is ook echt een beroep waarin je veel met mensen in contact komt. In die zin komen er ook veel sociale aspecten bij kijken, maar je moet wel scherp in de gaten houden dat je een onafhankelijke positie hebt als curator. Je moet je eigen pad kiezen, maar wel weer op zo’n manier dat dat door de partijen geaccepteerd wordt.’

Overigens komt mr. Fousert niet uitsluitend in actie wanneer het (bijna) te laat is. Integendeel: hij wordt ook vaak ingeschakeld om bestuurders te behoeden voor misstappen. ‘Ook dat vind ik prachtig werk. Ik tref de meest uiteenlopende ondernemers. Variërend van een kleine vishandelaar met een eenmanszaak tot een grote organisatie als Thuiszorg Groningen met vierduizend medewerkers. Je krijgt in ons vak te maken met een mooie dwarsdoorsnede van mensen in de noordelijke ondernemerswereld.’

 

Internet

Fousert is met zijn 43 jaar nog relatief jong. Maar toch is hij al zestien jaar actief in het vak. Maar dat waren wel juist zestien jaar waarin door de digitale revolutie zeer veel is veranderd. En dat zal ook effect hebben gehad op het vak.

‘De komst van internet heeft zeker gevolgen gekregen. De belangrijkste is misschien wel dat onze cliënten nu zelf veel beter geïnformeerd zijn. Ze hoeven maar even te googelen en ze weten al veel meer. Daardoor hebben wij niet meer het monopolie op bepaalde kennis en kunnen we ons niet meer achter jargon verschuilen. Maar daar hebben wij absoluut geen problemen mee, integendeel. Ons werk is er wat sneller door geworden en cliënten zijn wat veeleisender misschien. Daardoor is er nu meer sprake van samenwerking met de cliënt; vroeger was de advocaat of de notaris degene die alles wist. Maar in de basis is het werk echt nog steeds hetzelfde hoor: soms moet je onderhandelen, soms moet je procederen, en soms moet je daarmee schermen. De digitale ontwikkelingen geven juist nieuwe kansen: het werk wordt er persoonlijker door, meer toegesneden op de specifieke situatie van een cliënt, meer maatwerk dus.’

‘Zelf zijn we natuurlijk ook met de tijd meegegaan. Zo hebben we nu ook een chatfunctie op onze website. Een team van advocaten en notarissen zorgt er voor dat de meest uiteenlopende vragen kort en snel worden beantwoord.’

Ook hebben de advocaten er absoluut geen vrees voor dat hun functie ooit zal worden overgenomen door een computer vergelijkbaar met de ‘Watson’ van IBM: een vraagbaak voor vrije beroepen. Want advocaten hebben nog steeds het procesmonopolie. Dat betekent dat mensen in zaken waarin het gaat om bedragen vanaf 25.000 euro zich moeten laten begeleiden, in hun eigen belang. ‘Procederen is en blijft een vak!’, aldus Fousert.

 

Toekomst

Bij PlasBossinade streven ze er niet naar om de komende jaren hoe dan ook verder te groeien. ‘Groei op zichzelf is geen doel voor ons. Maar we gaan het ook niet uit de weg. Wel is het onze ambitie om er voor te zorgen dat we te allen tijde de kwaliteit kunnen leveren die de klanten van ons verwachten. En verder blijft het ook voor ons een kwestie van ondernemerschap. Dat wil zeggen: zoeken en onderzoeken wat onze rol is en kan zijn in het steeds veranderende rechtsverkeer’, aldus Peter Fousert.

 

Tekst: Hans de Preter
Fotografie: Jan Buwalda

Tags (categorieën en branches)Peter FousertPlasBossinade

Geef een reactie