Groningen City Club daagt provincies uit om tot Noordelijke Retailagenda te komen

‘Het is van groot belang dat er een Retailagenda voor het gehele Noorden komt. Daarin moeten afspraken komen over het toekomstbestendig maken van de retailsector in Groningen, Friesland en Drenthe. Een florerende retailsector is namelijk niet alleen van vitaal belang voor een stad als Groningen, maar ook voor vitale dorpskernen in het gehele Noorden’. Dat zeggen Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, en Berend Ziengs, voorzitter van de commissie Retail van de Groningen City Club.

De Groningen City Club heeft onlangs al een Retail Agenda voor de stad Groningen gepresenteerd. Daarin staan voorstellen om, in samenwerking met partners, Groningen als retailstad toekomstbestendig te maken.  Maar volgens de Groningen City Club is een gezonde retail ook van groot belang voor- en in de gehele regio. Vandaar dat ook de provincies in het Noorden betrokken moeten worden bij maatregelen om de retail te versterken, zo bepleiten ze.

‘Wij vanuit de Groningen City Club dagen de betrokken bestuurders van de provincies uit en praten hierover graag mee!’. Overigens wordt deze ‘uitdaging’ ook gedeeld door MKB Noord & VNO-NCW Noord.

Vorige week waren Eric Bos en Berend Ziengs bij het landelijke Jaarcongres Retailagenda 2016 in Amsterdam. Marijke van Heesch, voorzitter overleg Retail Agenda Ministerie van Economische Zaken, gaf er een inleiding over de Retail Agenda. Ook diverse deskundigen lieten hun licht schijnen over de situatie van de retailsector in Nederland. Diverse retailwatchers met een verschillende achtergrond waren er aanwezig, projectontwikkelaars, en onroerend goed vertegenwoordigers, vanuit zowel Food als Non Food.

Ook tijdens dit landelijke congres werd er voor gepleit om het retailbeleid niet alleen aan steden over te laten, maar om ook de provincies meer bij het beleid te betrekken. ‘Ook voor de provincie Groningen is het goed wanneer er afspraken komen over wat de gewenste ontwikkelingen zijn. En wanneer je bijvoorbeeld in Assen een Outlet Centrum zou willen toestaan, dan heeft dat gevolgen voor de gehele regio. Ook is het goed om over thema’s als vergrijzing of de krimp en de gevolgen daarvan voor de retail te spreken, op het niveau van het gehele Noorden ’, aldus Eric Bos.

Overigens zoekt de GCC nog meer partners om gezamenlijk nog breder draagvlak te krijgen om de juiste prioriteit te krijgen voor de meedogenloze transitie in de retail.

 

Tags (categorieën en branches)Groningen City ClubRetailagenda

Geef een reactie