Nederlanders vragen minder snel uitkering aan

GRONINGEN – Nederland had in juli 541 duizend werklozen, dat is 6,0 procent van de beroepsbevolking. Er wordt dus minder snel een uitkering aangevraagd. In april van dit jaar waren er nog 572 duizend werklozen, 6,4 procent van de beroepsbevolking.

Het UWV verstrekte de eerste zeven maanden van dit jaar 300 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn er vijftigduizend minder (-14 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar.

Uitzondering

Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf. Vooral vanuit de bouwnijverheid, de sector zorg en welzijn, de grafische industrie en de uitzendbedrijven kwamen er minder aanvragen voor een uitkering binnen. Het is de vierde maand op een rij dat er door het UWV minder WW-uitkeringen zijn verstrekt.

Tags (categorieën en branches)UitkeringUWVwerkloosheidWW

Geef een reactie