Gerard Kremer, MKB Noord-voorzitter: ‘Ondernemers zouden vaker een coach moeten nemen – en zich daar niet voor generen!’

‘In de periode dat ik directeur-groot aandeelhouder van De Vrijbuiter was, heb ik me – samen met mijn compagnon Ate van der Veen – volledig gefocust op mijn bedrijf: tien jaar lang. Ik dacht: ik wil mij nu maar op één ding richten, en dat is mijn bedrijf. Maar achteraf vind ik dat dat niet verstandig is geweest. Ja, met het bedrijf is het gelukkig hartstikke goed gegaan. Maar ik denk dat het fout is om je als ondernemer alleen op je werk te storten. Je moet niet met de luiken dicht, maar met de luiken open gaan werken. Ik zie dat mensen die de luiken dicht houden heel veel missen.’ 

Gerard Kremer (57) die dit vertelt, is sinds januari vorig jaar voorzitter van werkgeversorganisatie MKB Nederland Noord. Dat is een onbezoldigde functie waar hij zich twee tot drie dagen per week met hart en ziel, en vooral ook met creatieve ideeën, voor inzet. Hij heeft de functie op zich genomen omdat hij zijn beste krachten en ervaringen als ondernemer wil inzetten om het ondernemersklimaat voor het mkb in het Noorden te verbeteren.

We spreken hem in zijn kantoor in het werkgevershoofdkwartier van VNO-NCW MKB Noord, tegenover Martiniplaza in Groningen. Gestoken in een fris blauw kostuum oogt hij ontspannen en neemt hij de tijd om iets van zijn visie op het ondernemerschap en van zijn idealen prijs te geven. Af en toe gaat de telefoon. Een keer blijkt het een journalist van Nieuwsuur die een interview met hem wil regelen voor de avond-uitzending. Het onderwerp is: oost-Groningen. Kremer wordt er niet zenuwachtig van.

Als MKB Noord-voorzitter kan Kremer bogen op ruime persoonlijke ervaring, en is hij een van de meest succesvolle ondernemers van het Noorden. Een fraai voorbeeld van een ‘selfmade man’ die een bedrijf verder uitbouwde nadat hij het had overgenomen van de oprichter.

Zo bouwde hij De Vrijbuiter uit tot een landelijk bedrijf met vestigingen in Roden, Roermond, Gouda en Zaandam. Kremer werd geboren in Groningen en studeerde aan de Pabo. Daarna werkte hij onder andere als leraar in Canada. Na terugkeer in Nederland startte hij een commerciële loopbaan in het bedrijfsleven, waar hij met name in de retail zijn sporen verdiende.

In tien jaar tijd zorgde Kremer er voor dat De Vrijbuiter uitgroeide van een solitaire vestiging in Roden tot een viertal Megastores en specialtystore ‘De Waard Tenten’. De ondernemer wist niet alleen het aantal vestigingen uit te breiden, maar ook haar marktaandeel te vergroten. Sinds hij de aandelen van De Vrijbuiter verkocht was hij mede-initiatiefnemer van NL Investeert – waar MKB bedrijven een beroep kunnen doen op krediet – en is hij ambassadeur van ‘Ondernemer Coacht Ondernemer’.

Sinds januari 2015 is Gerard Kremer lid van de SER Noord-Nederland namens MKB Nederland Noord. Ook is hij samen met Jorrit Jorritsma commissaris bij SC Heerenveen.

MKB-ers en de crisis

‘Het is een prachtige functie om voorzitter te zijn van MKB Nederland Noord. Ik kan mij nu helemaal inzetten voor noordelijke mkb-ers waarvan ik weet dat velen het moeilijk hebben omdat ze nog lang niet zijn hersteld van zeven jaar economische crisis. Ik hoop in elk geval velen van hen te kunnen overtuigen van het nut van lidmaatschap van MKB Noord. Het gaat om een voor ondernemers eenvoudige contributie vanaf 150 euro per jaar, maar ze krijgen er bijzonder veel voor terug.’

‘Zelf dacht ik vroeger altijd dat ik dat niet nodig had, zo’n lidmaatschap, en ik hield mijn oogkleppen op. Mag ik een voorbeeld noemen? Vorig jaar is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. Heel veel van onze leden hadden geen idee wat die wet inhoudt. Terwijl er wel zeer veel van afhangt. En dat is dan wel een bewijs dat je je luiken open moet zetten. Net zoals het belangrijk is om via netwerken als MKB Noord kennis en nieuwe contacten op te doen’, zegt Kremer.

Wie de economische berichtgeving enigszins volgt, krijgt misschien de indruk dat we al lang en breed uit de crisis zijn. De AEX stijgt (soms) weer wat, en er zijn berichten over gekte op de vastgoedmarkt. ‘Voor veel sectoren gaat het nog lang niet best’, reageert Kremer. ‘We hebben zeven tot acht jaar crisis achter de rug. In de bouw is dat nog steeds voelbaar. De marges zijn er nog lang niet hersteld. Om je bedrijf in deze tijden rendabel te houden: dat is best lastig. Ook in de retail is het nog zwaar: zie alle omgevallen ketens. Nee, het is in de retail geen sinecure. Bij veel bedrijven is na zeven zware jaren de spaarpot leeg. En nu de crisis voorbij is, blijkt de omgeving ook nog eens totaal veranderd, met Uber, Facebook of Spotify. Daar zul je wel op in moeten spelen. Maar dat vergt tijd en energie, en die heb je meestal niet als ondernemer: de waan van de dag geeft je niet de rust om strategisch na te denken. In veel gevallen is de solvabiliteit ook niet goed, en is het lastig om geld te lenen van de bank.’

‘Het leven is niet altijd even simpel voor ondernemers momenteel. Je moet het ondernemerschap ook niet gaan verheerlijken, want het is soms best eenzaam, en soms best lastig. Maar wij hebben daar als MKB Noord wel een bijzonder antwoord op gevonden: ‘Ondernemer Coacht Ondernemer’. Daarbij kunnen ondernemers een beroep doen op andere ondernemers, die als een soort praatpaal of sparringpartner kunnen fungeren. Die coaches kunnen je af en toe ook een spiegel voor houden. Wij denken dat we daarmee echt in een behoefte voorzien’, zo betoogt Kremer.

Volgens Kremer lijkt het op het eerste gezicht een simpel idee om ondernemers elkaar te laten coachen: hoe simpel kan het zijn?! Maar in de praktijk ligt dat toch geheel anders. In onze Nederlandse cultuur is het wat lastig om te zeggen: ‘ik heb een coach’. Maar in de Angelsaksische cultuur wordt daar geheel anders tegenaan gekeken. ‘Ik ken deelnemers aan ons traject Ondernemer Coacht Ondernemer die ons enthousiast lieten weten: ‘Waarom heb ik dat niet veel eerder gedaan?’ En ik spreek ook uit persoonlijke ervaring, want zelf heb ik ook een coach gehad, bij De Vrijbuiter. Hij durfde mij zelfs vragen te stellen die ik aanvankelijk niet durfde te beantwoorden. Maar hij hield aan, en uiteindelijk ben ik na gaan denken. Daar heb ik zeer veel aan gehad.’

Nieuwe koers retail

Als door de wol geverfd ondernemer uit de retailsector ziet hij dat deze nieuwe tijden ook andere verkoopstijlen vergen. ‘De consument vindt authenticiteit erg belangrijk. Ik denk dat dat de beste manier is om te concurreren met internet. Daar vertellen ze er niets bij. Maar voor de fysieke winkels ligt dat echt anders: daar is story telling heel belangrijk. Neem nou de ‘pepernotenwinkel’ in Groningen: het was gewoon leuk om daar naar toe te gaan: echt een speciaalzaak met een verhaal. Je moet de consument dus een belevenis bieden.’

Onderwijs

Volgens Gerard Kremer zouden ondernemers in het MKB meer contacten moeten aanknopen met het onderwijs. ‘Wij hebben in het Noorden met de diverse hogescholen en met de Rijksuniversiteit een enorme denkkracht. We hebben in het Noorden 60.000 studenten. Wat ligt er dan meer voor de hand dan om daar gebruik van te maken? Bij de Hanzehogeschool is zelfs een speciaal onderdeel ingericht voor de contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven: ‘EnTranCe’. Er zijn voor bijna alle bedrijven wel mogelijkheden om daar gebruik van te maken.’

Ambitie

Kunt u iets vertellen over uw ambitie en over wat u deze periode als voorzitter hoopt te bereiken?

‘Ik hoop er aan bij te kunnen dragen dat oudere generaties ondernemers wat meer samenwerken met jongere mensen. Een tweede ambitie is dat ik er aan hoop bij te dragen dat meer HBO-ers die hier afstuderen aan de slag gaan bij noordelijke ondernemers, in plaats van bij de grote multinationals of in de Randstad.’

‘Een derde voornemen is dat ik wil bevorderen dat we hier in het Noorden wat minder bescheiden zijn. We moeten meer vertellen hoe goed we hier zijn. In de stad Groningen zijn ze daar misschien mee begonnen, maar elders in het Noorden kan dat echt nog stukken beter. We moeten het gewoon meer uitdragen. Want we zijn hier op uiteenlopend vlak ontzettend goed bezig. Zo werken ze in Stadskanaal aan intelligente lantaarnpalen. Ik kende die lantaarns wel, maar ik had er geen idee van dat ze bij ons uit het Noorden kwamen!’

‘Ook hebben we hier bedrijven in 3D-printing. De zuivel in Friesland loopt voorop. In Leeuwarden is een Watercampus. Bij de Afsluitdijk maken ze elektriciteit door zout water en zoet water te mengen. En Ameland wordt volledig energieneutraal. En dit zijn allemaal voorbeelden die me zo maar te binnen schieten. De lijst is veel en veel langer.’

Creativiteit

Eén van de leuke kanten van zijn huidige werk als voorzitter vindt hij dat hij er veel van zijn creativiteit in kwijt kan. Maar ook in zijn andere, al dan niet bezoldigde, nevenactiviteiten. Zo richtte hij samen met VNO-NCW Noord-voorzitter Alfred Welink het bedrijf NL Investeert op. Daarin is hij nu commissaris en aandeelhouder. Ook is hij sinds 1 juli boegbeeld voor het Werelderfgoed De Wadden.

Oost-Groningen

Daarnaast is Gerard Kremer gebiedsregisseur oost-Groningen, samen met Bert Middel, dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Het aanstellen van een regisseur voor Oost-Groningen was een van de aanbevelingen die de commissie ‘Ruim baan voor Oost-Groningen’ onder leiding van Jan van Zijl deed in haar eindrapport. De regisseurs zijn aangesteld na een periode van langdurige bestuurlijke loopgravenoorlogen in oost-Groningen. De regisseurs kunnen in ieder geval tot 2018 toezicht houden .

‘Ik heb de indruk dat er nu zelfs nog meer van mijn ondernemerschap wordt gevraagd dan vroeger toen ik alleen met De Vrijbuiter bezig was. Zo ben ik ook nog actief als commissaris voor Sport Club Heerenveen. En ik ben betrokken bij het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Overal waar ik kom wil ik graag inspirerend zijn en mijn ideeën zien kwijt te raken.’

‘Mijn creativiteit is veelzijdig: ik onderneem met de luiken open. En bij mij werkt het nu eenmaal zo dat er voortdurend ideeën opborrelen. Die geef ik dan graag door. Maar helaas gebeurt het dan wel eens dat mensen reageren met: ‘Goed idee, Gerard! Ga het maar doen!’. Niet dus: ik kom echt tijd tekort. Zo denkt men in de toeristische sector na over de vraag hoe ze meer Chinese toeristen naar het Noorden kunnen lokken. Ik heb daar wel ideeën over. Maar die ga ik zelf echt niet uitvoeren. Dan wordt het hap-snap. Daar kun je maar beter zoveel mogelijk partijen uit het hele Noorden proberen bij te betrekken.’

Tekst: Hans de Preter

Fotografie: Jan Buwalda

Tags (categorieën en branches)Gerard KremerMKBNoord-Nederland

Geef een reactie