Leeuwarden krijgt nevenvestiging RUG

Leeuwarden krijgt een nevenvestiging van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarover zijn het provinciebestuur van Friesland, het college van B en W van Leeuwarden en het bestuur van de RUG het eens geworden. Zij ondertekenden hierover onlangs een akkoord. De provincie Friesland investeert bijna 18 miljoen euro in de oprichting van de RUG-faculteit, de gemeente Leeuwarden heeft een bijdrage van 3,33 miljoen euro toegezegd en de RUG zelf investeert bijna 30 miljoen euro in de Friese nevenvestiging. De RUG hoopt in zes jaar tijd 600 bachelor- en 400 masterstudenten naar Leeuwarden te trekken.

De verwachting is dat de Friese nevenvestiging van de RUG voor een behoorlijke economische groei zal zorgen. Een Friese dependance met 1000 studenten zou goed zijn voor een directe bestedingsimpuls van 12,5 miljoen euro, zo zegt de provincie Friesland. En dat niet alleen: een universiteitsvestiging leidt ook tot meer veiligheid, gezondheid en een aantrekkelijker vestigingsklimaat.

Tags (categorieën en branches)Rijksuniversiteit Groningen

Geef een reactie