Nieuwe voorzitter VNO-NCW Noord Alfred Welink: ‘Vooruitgang vereist ondernemerschap!’

VNO-NCW Noord heeft een nieuwe kapitein op het schip. Alfred Welink (42) nam eind 2014 het roer over van Bert van der Haar als voorzitter van de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. In zijn functie is hij een van de belangrijkste gezichten van deze organisatie die als belangenbehartiger optreedt voor 12.000 bedrijven in Friesland, Drenthe en Groningen. 

Met Welink is een nieuwe generatie aangetreden bij VNO-NCW Noord. Maar Welink mag dan nog relatief jong zijn, hij heeft zijn sporen als ondernemer in het Noorden ruimschoots verdiend, en kan ook bogen op zeer ruime ervaring als bestuurder.

Welink is in het dagelijks leven directeur van DGA Next BV in Assen en was tot eind 2013 directeur-eigenaar van Distrivers in Hoogeveen. In 2006 werd hij verkozen tot Drentse Ondernemer van het Jaar. Welink was voordat hij voorzitter werd al vice-voorzitter van VNO-NCW Noord en voorzitter van VNO-NCW Drenthe. Onlangs kwam Welink ook nog in het nieuws dankzij een nieuw initiatief om te zorgen voor financieringen van ondernemingen: NL Investeert.

Met Welink heeft VNO-NCW Noord niet alleen een ervaren ondernemer op het schild geheven, maar vooral een gedreven en bevlogen ondernemende Drent, die eerder al liet zien over uitzonderlijke kwaliteiten te beschikken. Het voorzitterschap is voor hem aanzienlijk meer dan een ‘interessante’ nevenfunctie. Alfred Welink is zeer gedreven en ziet zijn (onbezoldigd) voorzitterschap ook als een mogelijkheid om zijn missie uit te dragen: het bevorderen van ondernemerschap in het Noorden.

‘Vooruitgang in het Noorden vereist ondernemerschap, daar ben ik van overtuigd. Ik ben er als voorzitter dan ook niet om op de winkel te passen, maar wil mij samen met alle medewerkers van VNO-NCW Noord inzetten om het ondernemerschap in het Noorden te bevorderen’, vertelt Welink in een fraai klassiek kantoorpand aan de Beilerstraat in Assen, waar ook start-ups zijn gevestigd. In dit bedrijfsverzamelpand heerst, wanneer Entrepreneur Magazine langs komt, een jonge, dynamische sfeer. Welink voelt zich er als een vis in het water: omringd door jonge, ondernemende Drenten, druk bezig hun droom van het zelfstandig ondernemerschap te realiseren.

Nieuwe wegen op het ondernemerspad

Welink heeft sinds hij zijn bedrijf Distrivers en Van der Zee vleesgrootverbuik verkocht nieuwe wegen ingeslagen op het ondernemerspad. Hij participeert nu in drie bedrijven en is daarnaast commissaris bij vier andere bedrijven. In plaats van zijn vermogen stil te beleggen, koos hij er vol overtuiging voor om verder te gaan met ondernemen en te investeren in in zijn ogen kansrijke ondernemersinitiatieven en mee te helpen om die bedrijven tot een succes te maken.

Waarom zei Welink eigenlijk ‘ja’ toen hij werd gevraagd voor het voorzitterschap? ‘Dat had te maken met een aantal overwegingen. Op de eerste plaats ken ik de organisatie, ik had ook al leiding gegeven aan de jongerenorganisatie JNO en aan VNO NCW Drenthe. Ook zat ik al in het landelijk DGA bestuur. Het belangrijkste voor mij is dat de inhoud van mijn functie als voorzitter hartstikke annex is aan het ondernemerschap. En verder heeft het toch ook iets te maken met mijn idealen. Je kunt op die manier iets terug doen voor de maatschappij, je moet het doen omdat je er iets mee wilt en hoopt te bereiken.’

Volgens Welink is het misschien wel zo dat we in Nederland of in het Noorden ondernemender zijn geworden dan vroeger, in bijvoorbeeld de jaren zeventig of tachtig. Maar het kan volgens hem allemaal nog veel beter: een echte ondernemerscultuur hangt hier in het Noorden nu nog niet. Er zijn relatief veel ambtenaren in het Noorden, of mensen in loondienst, en hun kinderen krijgen niet automatisch een passie mee om te gaan ondernemen. Welink wil er graag aan bijdragen om dat te veranderen, omdat dat volgens hem kan leiden tot grote persoonlijke winst voor mensen die gaan ondernemen, en vooral ook tot economische groei in de samenleving.

‘Zonder groei wordt het Noorden een krimpgebied’

‘Het gaat er om dat je in ons landsdeel een klimaat kunt organiseren waar ondernemerschap sneller uit de startblokken komt maar ook aangemoedigd wordt. Ondernemerschap draagt bij aan economische groei, en zonder groei worden we hier een groot krimpgebied. In mijn functie als voorzitter van het VNO NCW wil ik er dus aan bijdragen dat er veel ondernemerschap komt in het Noorden, en dat daardoor de economie sneller groeit. Je zou dat kunnen bevorderen door ondernemerschap onder de aandacht te brengen op scholen. En bijvoorbeeld ook in het gaswinningsgebied of zoals sommige zeggen de aardbevingsgebieden. Want daar is nu een lastige situatie ontstaan.’

‘Ik geloof niet dat het enige antwoord daarop is dat de gaskraan maar iets verder dichtgedraaid moet worden. Wel denk ik dat ondernemerschap het antwoord kan zijn. Want het staat voor iedereen tegenwoordig wel vast dat we toe zullen moeten naar een duurzame samenleving. Daar kunnen wij in het Noorden winst uit halen door allemaal in te zetten op duurzame brandstof en nieuwe technologie zoals power- to-gas, en door een grotere versnelling tot stand te brengen tussen energie en ICT.’

‘In elk geval hoop ik dat mensen over een aantal jaren, als ik stop als voorzitter zullen zeggen: ‘Onder zíjn voorzitterschap is er meer ondernemerschap gekomen in het Noorden.’ Als het mij lukt dat mensen dat later over mij zeggen, dan denk ik dat mijn missie geslaagd is, en dan zou ik een gelukkiger mens zijn.’

Ondernemersactiviteiten

Maar, zoals gezegd: het voorzitterschap van VNO NCW Noord is slechts één van zijn activiteiten. Zijn meeste tijd besteedt hij aan het ondernemerschap. ‘Ik wist al vrij snel dat ik niet in loondienst zou kunnen werken. Dat heb ik tot mijn 27e gedaan, maar toen zag ik dat dat niets voor mij is. Toen ben ik met Distrivers begonnen.’

Dat gebeurde formeel per 1 januari 2000. Het bleek een uitstekend initiatief, dat hij aanvankelijk startte met partners, die hij wat later uit zou kopen. Distrivers werd een leverancier van vers-, convenience- en diepvriesproducten, droge kruidenierswaren en vooral van intelligente maaltijdverstrekkingsconcepten aan zorginstellingen.

In het jaar 2005 kwam slagerij Van der Zee uit Emmen erbij, en in 2007 kwam Hanos erbij als compagnon, de internationale groothandel voor de horeca en bedrijvenmarkt. ‘Dat Hanos erbij kwam betekende een enorme kans voor Van der Zee, want ons vlees kon naar alle filialen van Hanos. En omdat we groter waren geworden konden we ook beter en scherper vlees inkopen: Van Brazilië en Uruguay tot in Nieuw Zeeland’.AlfredWelink10web

Bij Hanos zagen ze ook dat Distrivers zich uitstekend ontwikkelde, en het bedrijf liet weten dat men wel mede-aandeelhouder wilde worden. ‘In 2013 deed zich de situatie voor dat we ons afvroegen: ‘Wat is de toekomst, hoe gaan we verder?’ Na rijp beraad besloten we dat het voor de toekomst van het bedrijf het beste zou zijn als er slechts één aandeelhouder over zou blijven. Dan zouden de neuzen altijd dezelfde kant op blijven staan. Dat leidde ertoe dat ik mijn aandelen verkocht aan de heer Van der Horst, grootaandeelhouder van het familiebedrijf Hanos.’

Daarmee ontstond de situatie dat Alfred Welink financieel onafhankelijk was geworden. Maar hij zat ook nog barstensvol energie en ondernemingszin, en hij zag zijn nieuwe positie als een mooie kans om in nieuwe bedrijven te participeren. ‘Maar ik wilde er dan ook bemoeienis mee. En zo is de formule voor het bedrijf DGA Next ontstaan’.

DGA Next maakt bedrijven duurzaam winstgevend. ‘Dat doen wij door samen een duidelijk toekomstperspectief te ontwikkelen. Daarbij maken opdrachtgevers gebruik van onze kennis, kapitaal en ervaring. Met als resultaat dat de ondernemer met onze hulp stake- en shareholders beter richting kan geven.’

De vier K’s

Vanuit DGA Next is Welink op dit moment CEO van Recuperate Medical BV. Zij ontwikkelen en leveren Cryolijm in samenwerking met Sanquin. Daarnaast is hij mede-oprichter van NLInvesteert BV, een initiatief dat cofinanciering voor het MKB in de regio mogelijk maakt (tot 1 miljoen).

‘Ik had bij Distrivers en Van der Zee ervaren hoe het om snel te groeien. In ons geval was dat een groei van 5 naar naar 500 medewerkers. Dat levert natuurlijk bijzondere problemen op die overwonnen moeten worden. En ook hadden wij bij Distrivers wel tien overnames gedaan. Maar dat moet je dan natuurlijk wel zo doen dat de organisatie als geheel daar profijt van heeft, dus je moet profiteren van schaalgrootte door synergievoordelen te realiseren.’

‘Zaken waar ik verstand van heb gekregen, zijn het geven van antwoord op vragen als: hoe doe je een overname? Hoe integreer je het bedrijf? Hoe zet je medewerkers in hun kracht, dat wil zeggen: op plaatsen waar ze het beste tot hun recht komen? Dat vind ik leuk! En zo kun je uiteindelijk ook antwoord geven op de vraag: hoe zorg je dat bedrijven gaan groeien. Dat vind ik mooi, net zoals het scherpstellen van de koers: waar gaan we naar toe als bedrijf?’

‘Het is heel simpel: ik heb nergens verstand van. Ik weet niks van slagerijen of van de medische industrie. Maar ik kan wel goed inschatten of iets een fantastisch product is. Wat ik ook heb is dat ik gevoel heb bij producten, mensen en markten. Vervolgens ga ik op zoek naar mensen die gevoel delen voor dezelfde horizon, en die mensen stel ik aan. Je moet dan het gevoel hebben: ‘ik deel iets met jou’. Er moet een klikfactor zijn, daar draait het om. En als ik het gevoel heb dat ik zoiets deel met iemand, en ook eenzelfde visie op wat er aan de horizon kan zijn, dan vraag ik: ‘Kun jij een plan maken voor de vraag hoe we daar komen?’, vertelt Welink. ‘Het draait voor mij om de vier K’s: Klikfactor, Kennis, Kunde en Karakter. Is dat er, dan gaan we aan de slag!’

Met welke bedrijven?

‘Als u mij vraagt naar welke bedrijven ik met name kijk met DGA Next, dan zijn er slechts twee criteria. Ik moet snappen wat ze doen. En ik moet er potentie in zien, het moet schaalbaar zijn. Zo ben ik nu dus betrokken bij de productie van Cryolijm: dat is een product dat het bloeden binnen tien seconden stopt. Dat product wordt gemaakt van bloedplasma in geconcentreerde vorm. Daarvan was mij meteen duidelijk hoe het werkt nadat ze het me hadden uitgelegd. En ik zag meteen dat er heel veel vraag naar zal zijn. Als ik zoiets zie, dan gaat mijn hart sneller kloppen.’

Heeft u nooit overwogen om het kalm aan te gaan doen: minder stress en meer tijd op de golfbaan?

‘Tja, ik zou meer kunnen gaan golfen of rustiger aan gaan doen, en mijn vrouw zou dat misschien niet gek vinden. Maar toen ik Distrivers verkocht was ik 41, en nog veel te energiek. En ondernemen en koers bepalen: dat vind ik nu eenmaal superleuk. Wel werk ik nu wat minder dan ik vroeger deed. Maar stoppen met werken, nee, daar zou ik echt niet blij van worden.’

‘Want uiteindelijk doe je het niet voor het geld, maar omdat je voldoening wilt halen uit je activiteiten, je wilt impact hebben. Het voordeel van geld is wel dat het comfort geeft en rust, en in die zin heeft het natuurlijk heel veel voordelen. Nadat ik de zaak had verkocht, waren er wel ontzettend veel mensen die iets van me verwachtten: soms is het lastig om dan voorstellen af te wijzen.’

NL Investeert

Een ander nieuw geesteskind van Alfred Welink is de organisatie NL Investeert, een unieke, nieuwe manier om ondernemers van financiering te voorzien. ‘Al sinds een jaar of twee hoor ik klachten van MKB-bedrijven dat het zo lastig is om aan geld te komen. Daarom ben ik mij eens gaan verdiepen in die problematiek. En dan moet ik zeggen dat ik de banken ook wel een beetje snap. Banken kunnen zich niet verdiepen in kredieten tot een miljoen. Want als je uitrekent hoeveel tijd hen dat kost, dan kost dat alleen al bijna vijfduizend euro. En daar komt nog bij dat banken natuurlijk ook voorzichtiger moeten zijn door de ‘Basel-regels’. Toen dacht ik: banken willen misschien wel geld lenen, maar met minder risico, en zonder dat ze dat zoveel tijd kost. Maar ze willen misschien sneller bijleggen als de private sector ook veel vijftig procent fund.

‘En zo kwamen we op het idee van NL Investeert: wij zorgen voor het private gedeelte van de financiering, en wij beoordelen de aanvragen dus eerst uitvoerig. Dat scheelt de bank al heel erg veel werk. Bovendien zal een bank er snel instappen wanneer andere financiers uit de omgeving er kennelijk in geloven.’

‘En dat blijkt inderdaad precies zo te werken. Er zijn al tientallen aanvragen binnengekomen. Ook dat is een voorbeeld van iets waar ik lol in heb: vernieuwing op het gebied van kredietfinanciering, omdat je drempels weghaalt voor ondernemers. En omdat je in gezamenlijkheid werkt aan een nieuwe onderneming. Prachtig!’

 

Tekst: Hans de Preter

Fotografie: Jan Buwalda

Tags (categorieën en branches)Alfred WelinkVNO NCW

Geef een reactie