Zestig miljoen voor chemische industrie Groningen

Het Rijk en de provincie Groningen steken zeker zestig miljoen euro in de chemische industrie in Groningen. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Kamp van Economische Zaken. Het geld wordt gebruikt als steun in de rug voor investeringsplannen van bedrijven in de regio. Veertig miljoen euro wordt gebruikt om extra investeringen mogelijk te maken en twintig miljoen is beschikbaar om de arbeidsmarkt in de Eemsdelta te verbeteren. De precieze plannen worden maandagmiddag gepresenteerd.

De investeringen van het Rijk en de provincie zijn een reactie op het actieplan van oud-Shelltopman Rein Willems. Dat definitieve plan wordt maandagmiddag gepresenteerd. Het zou onder andere gaan om voorstellen om de productie van chloor te vergroten, restgassen die vrijkomen bij chemische processen beter te benutten en plannen om een terminal te bouwen voor tankers met vloeibaar gas.

In de regio kunnen kosten worden bespaard door bestaande voorzieningen voor het gebruik van stroom, water en gas centraal te gaan beheren. Ook moet er een gezamenlijke investeringsstrategie komen, omdat dit nieuwe bedrijvigheid aantrekt.

Het investeringsprogramma kan leiden tot zo’n negenhonderd extra banen. Volgens minister Kamp van Economische Zaken is de chemische industrie belangrijk voor Groningen. De industrie biedt nu al werk aan zo’n tweeduizend mensen. Met de overheidssteun kunnen de bedrijven in de Eemsdelta volgens hem plannen gaan uitvoeren die de sector versterken en zorgen voor nieuwe banen.

Minister Asscher van Sociale Zaken laat weten dat de werkloosheid in Groningen hoog is in vergelijking met de rest van Nederland en dat er daarom twintig miljoen euro wordt geïnvesteerd in goede werkgelegenheidsplannen. Mensen die ontslagen zijn of worden bedreigd met ontslag moeten zo snel mogelijk weer aan het werk. De Groningse gedeputeerde Yvonne van Mastrigt hoopt dat dankzij de investering de bedrijvigheid weer toeneemt.

Foto: Flickr/Arjen Toet

Geef een reactie