Twaalf miljoen voor Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen ontvangt voor de periode 2015-2017 een bedrag van 12 miljoen euro uit het programma Beter Benutten II van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat maakte minister Schultz van Haegen 6 maart bekend tijdens het Beter Benutten congres in Zwolle. Het geld wordt besteed aan projecten die moeten leiden tot structurele veranderingen in het reisgedrag. De regio draagt hier zelf ook 12 miljoen euro aan bij.

Regio Groningen-Assen zet met een vijftal speerpunten in op structurele veranderingen in het reisgedrag. Deze staan benoemd in de bereikbaarheidsverklaring die vandaag is ondertekend door minister Schultz van Haegen en namens Regio Groningen-Assen door gedeputeerde Henk Brink en Bram Fetter, vertegenwoordiger bedrijfsleven.

‘Wij zijn heel blij met de middelen die de minister voor Regio Groningen-Assen beschikbaar stelt. Met deze middelen zullen we nadrukkelijk inzetten op slimme innovatieve technologieën voor onder andere de fiets en de auto. Daarbij denken we aan het gebruik van sensoren en informatiediensten die moeten leiden tot structurele gedragsverandering van de reiziger’, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Bereikbaar blijven
Allereerst wordt door de regio en het bedrijfsleven voortgebouwd op het gezamenlijke succes van het mobiliteitsmanagement. Het bedrijfsleven is een belangrijke partner en speelt een grote rol in het oplossen van de problemen met het bereikbaar houden van de regio. ‘We hebben gezamenlijk al 17% minder spitskilometers gerealiseerd bij de deelnemende bedrijven’, aldus Bram Fetter. Naast de aanpak gericht op de werkgevers wordt ingezet op specifieke doelgroepen, evenementen en gebieden.

Daarnaast wordt ingezet op het bereikbaar houden van de steden Groningen en Assen  tijdens grote ingrijpende projecten, zoals de Zuidelijke Ringweg en FlorijnAs.  De regio blijft werken aan het stimuleren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en fiets. Bovendien gaat de regio aan de slag met goederenvervoer, zoals slimme bevoorrading van de economische centra. Ook wil Regio Groningen-Assen  landelijk voorop lopen bij innovatieve experimenten om de bereikbaarheid te verbeteren en het gewoontegedrag van reizigers blijvend te veranderen.

Geef een reactie