Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum: beste bestuurder 2013

Burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum is door vakblad Binnenlands Bestuur verkozen tot Beste Lokale Bestuurder van Nederland 2013. In het juryrapport is aangeven dat zijn betrokkenheid bij de bevolking, gecombineerd met zijn succesvolle strijd om Haagse erkenning te krijgen voor het aardbevingsleed in zijn gebied, de doorslag hebben gegeven.

Burgemeester Albert Rodenboog: ‘Ik ben zeer vereerd. Ik zie deze prijs als een erkenning voor de inzet die wij gezamenlijk, gemeentebestuur en organisatie, in de gemeente Loppersum voor onze inwoners plegen. Als burgemeester van Loppersum sta ik achter mijn mensen, gesteund door een klein maar zeer betrokken ambtelijk team.

Ik wil deze draag deze prijs opdragen aan alle Groningers die dagelijks overlast ervaren van de gaswinning. De aardbevingen geven de mensen een gevoel van onveiligheid. Veiligheid is een groot goed. Ik heb de afgelopen periode daarom continu gehamerd op het belang van de veiligheid in onze regio. We wonen in een prachtig deel van Nederland. Weidse vergezichten, mooie luchten, veel groen en helaas de aardbevingen. Ik hoop dat de inwoners de prijs dan ook zien als een steun in hun rug.

De schade en de ongerustheid door aardbevingen houden niet op de bij de gemeentegrenzen van Loppersum. We zijn als bestuurders gezamenlijk actief om ons in te zetten voor het gebied. Ik ben een nuchtere Groninger, maar zal deze prijs zeker benutten om de aandacht voor de problemen vast te houden en het maximale er voor de inwoners uit te slepen. Ook door namens mijn collega’s in de regio actief bij te dragen aan de dialoogtafel om het geschonden vertrouwen van de bevolking  in Noord- Oost Groningen te herstellen en de regio nieuw perspectief te bieden. Het doel is om bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen en de te nemen besluiten voor de regio.’

Genomineerden
Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen. Burgemeester Rodenboog was een van de tien genomineerden. Andere kandidaten waren Janny Bakker, Hans Buijtelaar, Ferd Crone, Anno Wietze Hiemstra, Birgit op de Laak, Mariëtte Pennarts, Robert Strijk, Lambert Verheijen en Peter van de Wiel.

Geef een reactie