Bedrijvenverenigingen en gemeente Groningen slaan handen ineen voor versterking economie

Vier bedrijvenverenigingen in de gemeente Groningen hebben gisteren samen met de gemeente een unieke verklaring ondertekend waarin zij aangeven samen de schouders te zetten onder de versterking van de economie. Namens de gemeente ondertekende wethouder Joost van Keulen van Economische Zaken de verklaring.

Donderdag ondertekenden vier bedrijvenverenigingen (VBNO, VBZO, VBGW en de GCC), MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord en de gemeente Groningen de intentieverklaring ‘Samen werken aan een sterke economie’. In dit document verklaren de partijen afspraken te gaan maken over verdergaande samenwerking waarbij zij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het opstellen, uitvoeren en (gedeeltelijk) meefinancieren van de economische agenda van de stad. De samenwerkingsafspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt, geconcretiseerd en vastgelegd in een convenant.

Tijdens de bijeenkomst, die werd gehouden in de hal van het gemeentelijk kantoor aan het Gedempte Zuiderdiep, was er niet alleen aandacht voor de intentieverklaring. De bijeenkomst was ook bedoeld om met de ondernemers van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van het nieuwe economische programma voor de stad Groningen voor de periode 2015 tot en met 2019.

Geef een reactie