Zuidmaten vreest voor omzetverlies

Ondernemers aan de Zuidmaten in Beilen vrezen voor hun omzet als die weg wordt aangepakt. En wel zo dat faillissementen niet uitgesloten worden.

De gemeente Midden-Drenthe wil de weg Zuidmaten opnieuw inrichten, zodat die de belangrijkste route wordt voor het bedrijventerrein en zuivelfabriek DOMO. Nu geldt de Industrieweg nog als belangrijkste toegangsweg tot het bedrijventerrein. Die wordt autoluw.

Omdat ook de riolering moet worden vervangen kan het karwei maanden duren. De gemeente meldt dat de bereikbaarheid van de bedrijven speerpunt wordt bij de aanbesteding van het project, maar dat stelt de ondernemers nog niet gerust. De CDA-fractie in de gemeenteraad vraagt zich na een gesprek met een Autofirst Doornbos af of er wel voldoende aandacht is voor de bedrijfsbelangen. Ook is het nog de vraag of het plan wel de beste oplossing is. Het opwaarderen van de Zuidmaten is ingegeven door de wens van de DOMO om de toegang anders te regelen. In een reactie zegt de gemeente dat er wel degelijk met de ondernemers is gepraat over de aanpak. “De bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is speerpunt, maar we kunnen niet garanderen dat elk bedrijf altijd bereikbaar is.”

Bron: Dagblad van het Noorden

Geef een reactie