Patrick Brouns wil bedrijvigheid in Eemsdelta behouden, bevorderen en stimuleren

Als directeur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) behartigt Patrick Brouns de belangen van maar liefst 106 bedrijven uit dit gebied. Een dankbare taak, want de SBE heeft in de afgelopen jaren al heel wat successen geboekt.

Patrick Brouns staat sinds 1 mei van dit jaar aan het roer van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). Deze vereniging wordt gevormd voor én door ondernemers uit het Eemsdeltagebied. De voornaamste taak van de vereniging is het behartigen van de belangen van de bedrijven uit de regio. ‘Daarin onderscheiden we ons van vergelijkbare verenigingen: SBE focust zich puur en alleen op de Eemsdelta en de ondernemingen in dit gebied’, legt Brouns uit. Tegelijkertijd is SBE ook een netwerkorganisatie. ‘We organiseren met grote regelmaat bijeenkomsten, vaak ook met prominente sprekers, waar de leden met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen.’

Brouns is nog maar een paar maanden directeur van SBE. Een functie die hem op het lijf geschreven lijkt. ‘Ik heb een achtergrond als onder andere manager en adviseur. Hierdoor ben ik bekend met de vraagstukken waarmee bedrijven kampen en spreek ik tegelijkertijd de taal van het bedrijfsleven.’ Als fractievoorzitter van het CDA in de provinciale staten van Groningen is Brouns bovendien goed bekend met de regio en de partijen waarmee hij regelmatig om tafel zit, waaronder lokale, regionale en nationale overheden en kennisinstellingen.

Optimaal vestigings- en ondernemersklimaat
Vanwege de grote verscheidenheid aan bedrijven in de regio werkt SBE met vier clusters: havens &logistiek, industrie, energie en dienstverlening. Elk cluster heeft weer zijn eigen werkgroepen, waarvan de leden voor Brouns als het ware ‘de ogen en oren in het veld’ zijn. ‘Ik kan me onmogelijk tot in detail in alle vraagstukken verdiepen. Daar zijn de werkgroepen voor, waarbij alle leden hun eigen specialisme hebben.’ Bij belangrijke vraagstukken, zoals momenteel bijvoorbeeld het nieuwe milieubeleidsplan van de provincie Groningen, vraagt hij de werkgroepen om feedback. ‘Ik wil graag van bedrijven weten wat de nieuwe maatregelen op dit gebied voor hen in de praktijk betekenen. Die informatie krijg ik aangeleverd van de werkgroepen: zij rapporteren mij en de reacties neem ik mee als ik met de provincie om tafel ga.’

De ene keer is het de provincie, dan weer een gemeente, het Rijk of juist een onderwijsinstelling of Groninger Seaports waarmee Brouns namens SBE in gesprek gaat. In die gesprekken heeft hij een belangrijk doel voor ogen: zorgen voor een zo optimaal mogelijk vestigings-, en ondernemersklimaat. ‘Daarbij hebben we de bestaande bedrijven in ons achterhoofd, maar ook nieuwe ondernemingen die we hopen over de streep te trekken om zich hier te vestigen.’ Brouns wijst op het unieke klimaat in de SBE-regio. ‘Nergens in Nederland vind je zulke sterke chemische – en energieclusters, met ook nog eens een achterland dat agro-georiënteerd is. Een ideaal klimaat dus voor bedrijven die zich bezig houden met “vergroening”.’

Het behouden van de bestaande bedrijvigheid is voor SBE en daarmee voor Brouns net zo’n belangrijk doel. ‘Het is nu al een hele aantrekkelijke regio, maar dat moet wel zo blijven. Om succesvol te zijn is het voor bedrijven noodzakelijk om zich te blijven ontwikkelen en te blijven investeren. De omgeving waarin dat gebeurt moet dan wel aantrekkelijk zijn’, aldus Brouns. Wat hij er maar mee wil zeggen: bedrijven moeten niet gehinderd worden door allerlei wetten en regels. ‘Natuurlijk moeten er kaders zijn, maar die moeten wel het doel dienen en werkbaar zijn. Het is aan ons om, samen met de betrokken partijen, die kaders aan te geven.’

Grote plannen
Als nieuwbakken directeur heeft Brouns grote plannen met SBE. ‘Ik wil de leden van SBE meer laten zien wat we doen, waar we mee bezig zijn en met welke dossiers we druk zijn. Tegelijkertijd wil ik onze rol als aanspreekpunt voor bedrijven in deze regio verder benutten’, zegt hij. ‘Aan de andere kant: ik verwacht ook betrokkenheid van de leden bij zaken die spelen. Wij maken ons hard voor de belangen van leden, dan is het niet meer dan logisch dat het lidmaatschap van SBE ook niet geheel vrijblijvend is.’

Een van de grote dossiers waar Brouns momenteel druk mee is, is het aardbevingsdossier. ‘We zijn vanuit SBE zelf een onderzoek gestart naar de consequenties van een aardschok met de kracht van 4 tot 5 op de schaal van Richter voor kwetsbare bedrijven in dit gebied’, vertelt de directeur. ‘Inderdaad, de provincie en het Rijk doen vergelijkbare onderzoeken maar wij focussen ons heel specifiek op kwetsbare en risicovolle ondernemingen.’

Het is maar een voorbeeld van een van de vele dossiers waar Brouns druk mee is. De afgelopen jaren heeft SBE zich al voor heel wat zaken ingezet, vaak ook met succes. Het is bijvoorbeeld aan de inspanningen van SBE te danken dat de Eemshaven nu een eigen brandweerkazerne heeft. ‘De brandweer is verplicht binnen 15 minuten aanwezig te zijn, maar dat was in de Eemshaven niet haalbaar’, vertelt Brouns. SBE besloot daarop met de brandweer om tafel te gaan en met succes: de haven krijgt nu zelf een kazerne. ‘En dat komt de veiligheid ten goede.’

Tekst: Marieke Bos
Fotografie: Jan Buwalda

Geef een reactie