ICT en Life Sciences snelste groeiers Groningse economie

De sectoren van de ICT en Healthy Ageing (Life Sciences) zijn momenteel de meest veelbelovende en snelst groeiende motoren van de stad-Groningse economie. Beide branches groeien relatief hard en zorgen ervoor dat een kloof tussen de economie in Groningen en in de Randstad is verdwenen. Het zijn potentiële aanjagers van de Groningse economie. Dat stelt directeur Siem Jansen van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).

Groningen heeft momenteel twee sectoren waar het opmerkelijk goed mee gaat en die mede fungeren als aanjagers van de economie. Dat zijn de sectoren Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en de Life Sciences, onder meer rond het thema ‘Healthy Ageing’.

‘Vooral in en rond de stad Groningen doen deze sectoren het momenteel opvallend goed, en met name op het gebied van de Life Sciences kan er de komende jaren nog veel worden verwacht’, aldus Siem Jansen, directeur van de NV Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) én Ambassadeur van Groningen. De NOM is dankzij haar participaties en kredietverstrekkingen aan bedrijven in het Noorden betrokken bij de meest uiteenlopende sectoren van de regionale economie.

Volgens directeur Siem Jansen gaat het met de ICT-bedrijven in Groningen goed, zoals ook blijkt uit de genomineerden van de Groninger Ondernemingsprijs 2013 – waaronder een zeer snel groeiend en landelijk opererend bedrijf als Belsimpel.nl. En eerder dit jaar opende, mede na bemiddeling van de NOM, ook IBM een belangrijke onderzoeksafdeling in het centrum van Groningen waar inmiddels al zestig mensen aan de slag zijn.

Dat het ook goed gaat met de Life Sciences merkt de NOM uit het aantal aanvragen voor kapitaal. ‘Dat er in toenemende mate vraag is naar kapitaal van Life Science-bedrijven betekent uiteraard dat er de wil is om te investeren. Vooral rond het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is er groei. Het gaat daar duidelijk de goede kant op!’, aldus de heer Jansen. Hij ziet nu al sterke groeicijfers bij kleinere Life Science-bedrijven. ‘Als dat zo doorgaat denk ik dat we over drie tot vier jaar sterk gegroeide bedrijven in dit cluster hebben.’

Geef een reactie