Noordelijke samenwerking stimuleert innovatie in scheepvaart

De samenwerking tussen Groningen en Duitsland komt steeds verder van de grond. Dat bleek ook tijdens een tweede Duits-Nederlandse Maritieme Conferentie in Eernewoude. Daar werden verrassende nieuwe aandrijvingstechnieken gepresenteerd, en toepassingen van nieuwe brandstoffen. Dat meldt het Technologie Centrum Noord-Nederland (TCNN).

Op 11 september waren in Eernewoude ruim 90 vertegenwoordigers bij elkaar uit de gouden driehoek van ondernemers, overheid en onderzoek. Als kennispartners werken ze sinds 2011 met elkaar samen in het MariTIM-project (Maritime Technologien und Innovationen- Modellregion Deutschland/Niederlande).

Het Interreg IV project wil bijdragen aan nieuwe aandrijvingssystemen voor de scheepvaart van morgen en stimuleert de ontwikkeling en toepassing van groene maritieme technologie. Gedeputeerde Hans Konst en zijn Duitse collega Thomas Kroemer van de deelstaat Niedersachsen kwamen met een gelijkluidende ambitie naar het congres: ‘Samenwerking tussen Duitse en Nederlandse kennisinstellingen, ondernemers en overheden maakt een geweldige schaalsprong mogelijk in de vergroening van de scheepvaart. Grensoverschrijdende samenwerking is daarom ook in de toekomst perspectiefvoller dan eigen landelijke projecten.’ Kennisontwikkeling en economische spin-off zijn voor beide landen belangrijke drijfveren om in de samenwerking te investeren.

Toepassing LNG en verkennen nieuwe aandrijvingstechnieken
Tijdens de conferentie is veel gesproken over de toepassing van LNG (Liquefied Natural Gas – vloeibaar gemaakt aardgas), een toepassing die schadelijke emissies in de scheepvaart zeer sterk terug kan brengen. De brandstof biedt goede perspectieven in de hele noordelijke grensregio, om het schoner varen in kwetsbare gebieden (zoals de Wadden en Nationaal Park  De Alde Feanen), te stimuleren. Ook in de binnenvaart en op cruiseschepen is LNG een goede toepassing. Daarnaast leerde het publiek veel over nieuwe aandrijvingstechnieken, zoals die worden ontwikkeld in de projecten ECO2 Inland Vessel en Wind Hybrid Coaster.

35 samenwerkende partijen
De projectleiding van MariTIM ligt bij Katja Bauman (Projectleider MariTIM van Mariko) en Piet Alberts (projectmanager bij TechnologieCentrum Noord-Nederland). Zij deelden het belang van het project en de status van de ondersteunende activiteiten die worden georganiseerd voor de 35 deelnemers in het project. Zo kijken op dit moment 8 kennisinstellingen uit Nederland en Duitsland bij elkaar in de keuken om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen. Een eerste bezoek is gebracht aan NHL Hogeschool in Leeuwarden waarbij de simulatoren op Terschelling veel indruk hebben gemaakt. Een volgend bezoek aan de Hochschule Emden Leer is gepland in oktober. Daarnaast zijn er vanuit dit project nieuwe initiatieven gestart (LNG Initiative Nord West, WattenStart). In de woorden van Thomas Kroemer: ‘Het is niet zinvol om gewoon 20 doctorandussen bij elkaar te zetten, het gaat om de interactie tussen hun kennis en kunde en die van marktpartijen en overheden om dingen te doen die de werkelijkheid veranderen!’

Stimulerend effect van regelgeving
Jaap Kolpa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf aandacht aan de impact van nieuwe emissienormen op de maritieme sector. Nieuwe normen zullen een grote invloed hebben op de bedrijfsvoering in de scheepvaart. Oude schepen, met verouderde aandrijvingssystemen, zullen uit de vaart worden genomen om plaats te maken voor schepen die voorzien zijn van een high-tech aandrijvingssysteem. Soms zullen die ontwikkelingen worden gestimuleerd door nieuwe normen voor de scheepvaart, maar ook de invloed van vergroening van het wegtransport moet niet worden onderschat. ‘Transport over de weg wordt onder invloed van Europese normen ook steeds schoner. Wil de scheepvaart zijn concurrentiekracht versterken, dan is innovatie in de sector een must’, zo werd aangevuld door Leo van den Burg, die projectleider is van het deelproject LNG Passenger Vessel.

Geef een reactie