Noord-Nederland voorbeeldregio op gebied Active & Healthy Ageing

Noord-Nederland is gisteren in Brussel uitgeroepen tot voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing. De Europese Commissie geeft daarmee aan dat de strategische keuze voor Healthy Ageing door Noord-Nederland bij de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen rond gezondheidszorg, navolging verdient. 

Groningen krijgt hiermee erkenning voor het feit dat er al jaren getracht wordt meer economische bedrijvigheid te realiseren rond onderzoek en onderwijs dat te maken heeft met healthy ageing. Noord-Nederland staat bekend om zijn unieke samenwerking rond Active & Healthy Ageing. Daarbij gaat het om projecten die het mogelijk hebben gemaakt dat ouderen, door middel van ICT-toepassingen, langer zelfstandig kunnen blijven wonen, of projecten die de therapietrouw bevorderen, de valpreventie bevorderen of de ondervoeding bij ouderen zichtbaar maken en vervolgens ook aanpakken.

Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) is drie jaar geleden opgezet om de verbindingen tussen kennisinstellingen, opleidingen, overheden en bedrijven te stimuleren en de uitwisseling van kennis op het terrein van ziekte en gezondheid te intensiveren. Daarmee wordt zowel gezocht naar nieuwe combinaties en innovaties om economische activiteit te stimuleren, als nieuwe mogelijkheden voor duurzame uitvoering van maatschappelijke trajecten gerelateerd aan Healthy Ageing. Inmiddels werken zo’n 170 bedrijven en organisaties in diverse clusters met elkaar samen.

Geef een reactie