Grootschalige dagattractie Delfzijl kan tot 60.000 bezoekers per jaar trekken

De gemeente Delfzijl wil met een tienjarig investeringsplan de leefbaarheid en de voorzieningen versterken als antwoord op de bevolkingsafname. Bijgaand doel is om het toeristisch potentieel van Delfzijl aan te spreken. Onderdeel van de vernieuwingsplannen is de mogelijke realisatie van een dagattractie.

Uit onderzoek van bureau Twynstra Gudde dat is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland met medefinanciering door de gemeente Delfzijl en de Provincie Groningen, blijkt dat een dagattractie in Delfzijl circa 60.000 bezoekers op jaarbasis kan trekken.

Deze conclusie ondersteunt de investeringswens voor de aanleg van een dergelijke grootschalige dagattractie. Dat toeristen Delfzijl wel weten te vinden blijkt onder andere uit het bezoekersaantal van Delfsail dat tussen de 600.000 en 700.000 bezoekers ligt. Volgens het onderzoek bewijzen de bezoekersaantallen van de topattracties in Noord-Nederland dat een combinatie van dieren en attracties een langere verblijfstijd oplevert en professionele marketingcampagnes bijdragen aan een hogere penetratiegraad in de bevolking met als resultaat een hoger aantal bezoekers.

Ketenintegratie
Om de verblijvende klant langer te binden en daarmee de bestedingen te doen stijgen is het van belang om de vier V’s van Vervoer, Verblijf, Vermaak en Vertering in de keten aan elkaar te verbinden, zo komt ook uit het onderzoek naar voren. De Kamer van Koophandel Noord-Nederland ondersteunt deze bevinding.

Geef een reactie