Genomineerden Groninger Ondernemingsprijs bekend

De acht genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs zijn bekend. De jury heeft, onder leiding van gedeputeerde Yvonne van Mastrigt, een selectie gemaakt uit de aanmeldingen. Uit deze genomineerden worden drie finalisten gekozen. Eén van hen wint de prijs tijdens een feestelijke avond in Martiniplaza op 21 november.

Het gaat om Belsimpel, Voys Telecom en Bulthuis BV uit de stad Groningen. Uit de provincie nomineerde de jury Van der Flier, Scholma Druk, Get There, De Waterlelie en Harryvan.

‘De kopgroep van het Groninger Ondernemerschap’ vindt Yvonne van Mastrigt, gedeputeerde van de provincie Groningen met Economie in haar portefeuille. Daarbij vormen de genomineerden meer dan ooit een dwarsdoorsnede van de Groninger economie: van Groningen tot Winschoten van ICT tot grondverzet, en van jubilerend familiebedrijf tot online shop. Het hele Groninger bedrijfsleven is vertegenwoordigd.

Selectie op basis van toegevoegde waarde
Jurycriteria zijn onder meer strategische visie, kwaliteit, originaliteit, innovatief vermogen en duurzaamheid. Hierbij wordt de toegevoegde waarde van de ondernemingen voor de Groninger economie zwaar gewogen. Alle genomineerden scoren goed op deze criteria en maken daarom kans om dé Groninger Onderneming te worden van het jaar 2013.

Kansen voor de genomineerden
Naast extra bekendheid kunnen genomineerden gebruikmaken van mooie diensten. Zo krijgen ze een quickscan aangeboden, een financiele doorlichting door de drie hoofdsponsors van de ondernemingsprijs: de Rabobank, De Haan Advocaten en BDO. Voor alle acht een kans om hun financiële situatie eens kritisch te bekijken.

Op 2 oktober kiest de jury de drie finalisten tijdens een nominatienbijeenkomst bij De Haan Advocaten in Groningen. De drie overgebleven ondernemingen worden vervolgens nog uitgebreider gescand. De uitkomsten van deze scans vormen een mooi uitgangspunt om de bedrijfsvoering nog verder te verbeteren.

Stimulans voor de Groningse economie
De prijs biedt niet alleen mogelijkheden voor deelnemers, maar ook voor de Groninger economie. Een goed presterend bedrijf in de schijnwerpers zetten kan als stimulans dienen voor andere ondernemingen. Dit kan de economie in Groningen doen groeien. Hiernaast biedt het evenement ruime gelegenheid om te netwerken met inspirerende ondernemers.

Geef een reactie