Forse impuls voor haven Lauwersoog

Met een modern en duurzaam garnalencentrum en een langere kade wordt de visserijhaven van Lauwersoog klaar gemaakt voor de toekomst.

In het kader van het provinciale actieprogramma Leefbaarheid, Werk & Energie wordt het garnalencentrum en kadeverlenging versneld gerealiseerd. De provincie Groningen reserveert een bedrag van 4 miljoen euro voor de investering in de kadeverlenging. De gemeente De Marne krijgt twee projectsubsidies van totaal 65.000 euro om de projecten voor te bereiden. Uiterlijk 1 mei 2014 starten de werkzaamheden van beide projecten. In deze twee projecten werkt de provincie samen met gemeente De Marne, het garnalenbedrijf Telson B.V. en Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog BV (EHL).

Garnalen pellen
Het moderne en duurzame garnalencentrum komt in het oostelijke deel van de haven. In het garnalencentrum worden garnalen gepeld, verpakt en vervolgens verkocht. Het pellen gebeurt machinaal en daarin schuilt het innovatieve karakter. Nu worden de garnalen nog in Marokko gepeld. Het garnalencentrum kan straks – voor het eerst op grote schaal – een dagvers product in de markt zetten. Om de productieketen verder te optimaliseren wordt nog gezocht naar een waardevolle toepassing voor het afval.

Kadeverlenging
Om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen in de haven, is uitbreiding van de kade met 150 tot 200 meter nodig. Door nieuwe vangsttechnieken in de visserij en de ambitie van de EHL om nieuwe bedrijven aan te trekken is een tekort aan kadefaciliteiten ontstaan. De kade wordt in oostelijke richting verlengd, aansluitend op de bestaande kade.

Toekomst Lauwersoog
Dit nieuwe garnalencentrum en de kadeverlenging maken onderdeel uit van de facelift van Lauwersoog. Ondernemers, vissers en overheden werken samen aan een toekomstgerichte vissershaven en Lauwersoog als hét economisch en toeristisch middelpunt van de regio Wadden en het Lauwersmeer.

Geef een reactie