‘In het verzekeringswezen draait alles om vertrouwen’

Momenteel vormt hij nog in z’n eentje de marketing- en communicatieafdeling van Anker Verzekert. ‘Maar binnenkort krijg ik er een sparringpartner bij’, aldus Christiaan Huizenga. Hij heeft het er in zijn eentje namelijk behoorlijk druk mee. ‘De verzekeringsbranche is constant in beweging en daar wil je, met behoud van je kernwaarden, natuurlijk zo goed mogelijk op inspelen.’

Wat voor bedrijf is Anker Verzekert precies?
‘Zoals het tweede deel van de naam al verraadt, zijn we gespecialiseerd in verzekeren. De naam Anker refereert naar waar het allemaal begon: als waarborgmaatschappij in de zeevaart. Tussen dat begin en het heden zijn er veel ontwikkelingen geweest en ondertussen zijn we ook in andere branches actief. Anker bestaat namelijk uit vijf verschillende poten, die allemaal met verzekeren te maken hebben, of dat nu voor de particuliere of de zakelijke markt is. Zo is er Anker Verzekeringen n.v., waaronder Anker Rechtsbijstand, Anker Crew Insurance en Zee-Risico ‘96 vallen. Daarnaast is er nog Anker Verzuim Volmacht, die uit naam van verschillende verzekeraars verzuimverzekeringen aanbiedt en Grip op Verzuim en Marbo die casemanagement bij ziekteverzuim uitvoeren. Tot slot is er Anker Direct, die als tussenpersoon in de verzekeringsbranche functioneert.’

En wat is jouw rol daarin?
‘Sinds een jaar ben ik verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van Anker. Binnenkort wordt er nog een communicatiespecialiste aan de afdeling toegevoegd, zodat het werk verdeeld kan worden. Zelf ben ik namelijk met name marketingspecialist en wil ik mijn aandacht vooral daarop richten. Als Anker willen we constant zo dicht mogelijk bij de klanten staan en zo goed mogelijk invulling geven aan hun wensen. We kijken daarbij niet alleen naar de producten en diensten die we al hebben maar juist ook naar de wensen waar we daarbuiten invulling aan kunnen geven. Daarnaast nemen we in onze marketing en communicatie een groot deel van onze identiteit mee. Producten en diensten zijn te kopiëren, je identiteit niet. Zo ben ik op dit moment bezig met een productdocument toegespitst op een mogelijke samenwerkingspartner. Naast de belangrijke basisinformatie over het product, geef ik daarin veel aandacht aan de gedachte achter onze productontwikkeling en bedrijfsvoering. Dat zijn waarden die je als bedrijf meebrengt in de samenwerking en die niemand van je kan afpakken. Ze maken je uniek.’

Waar komt jouw marketingfilosofie vandaan?
‘Ik had er al wel ideeën over, maar mijn visie op marketing heeft bij Anker pas echt handen en voeten gekregen. In het verzekeringswezen draait alles om vertrouwen. Door gebeurtenissen uit het verleden heeft de branche hier en daar deuken opgelopen in de publieke opinie. Hoewel onze verzekeringsactiviteiten niet in de veroorzakende verzekeringsproducten voorzien, voelen wij wel de noodzaak een bijdrage te leveren aan het herstellen van het vertrouwen. Dat doe je door de wens van de klant voorop te stellen en niet je producten, zodat de klant erop kan vertrouwen dat hij centraal staat. Het belangrijkste in de verzekeringsbranche is immers het bieden van zekerheid en daarvoor is vertrouwen van groot belang. Voor de verdere invulling van de marketing ben ik iemand van de ‘nieuwe marketingschool’ waarbij ‘accountablity’ ontzettend belangrijk is. Dat betekent dat marketeers steeds meer de afweging maken tussen de kosten van een campagne en de effectiviteit ervan. Daardoor moet je creatiever zijn met het budget zodat elke uitgave een doel dient.’

Hoe breng je je marketingstrategie in de praktijk?
‘Onder andere door kennisdeling. In een bedrijf als Anker is erg veel kennis aanwezig. Omdat we in zoveel takken van sport actief zijn, kunnen we klanten heel breed ondersteunen met informatie waardoor we continu relevant zijn voor onze partners en relaties. In toenemende mate willen we meer doen dan alleen risico’s dragen. Daar geven we concreet invulling aan door met klanten mee te denken en in gesprek te zijn over oplossingen en het beheersen van risico’s. Die interactie is in de verzekeringsbranche steeds belangrijker. Daarnaast zie je dat mensen en bedrijven steeds vaker via (vergelijkings)websites oriënteren én beslissen; we gaan de komende tijd dan ook op zoek naar manieren om daarop in te spelen.’

Zijn er verder nog belangrijke speerpunten de komende tijd?
‘Het zoeken naar nieuwe kanalen om klanten te bereiken zal de marketingstrategie de komende jaren domineren. Maar we moeten daarbij zorgen dat we een goede balans houden tussen die methoden en het werk van onze tussenpersonen. Een goed persoonlijk contact met de klant is en blijft de kernwaarde van Anker.’

Tekst: Jelte Stol
Fotografie: Jan Buwalda

Geef een reactie