Directeur OOG wil in Leeuwarden lokale omroep starten

De directeur van de stad-Groningen omroep OOG Evert Janse wil in Leeuwarden de zendvergunning overnemen van de noodlijdende regionale omroep Mercurius en in die stad een nieuwe lokale omroep beginnen. Dat meldt de Leeuwarder stadssite liwadders.nl.

Volgens het bericht op de Friese nieuwssite lukt het Mercurius maar niet om succesvol te zijn. Evert Janse, die in het verleden zelf voor Mercurius werkte, denkt dat het wel zal lukken. De voorbereidingen om in Leeuwarden de zendvergunning over te nemen van omroep Mercurius en een nieuwe lokale omroep te beginnen zijn in volle gang.

Janse heeft enkele prominente Friezen benaderd om in het bestuur of in de programmaraad zitting te nemen. De namen en rugnummers: Goffe Jensma (hoogleraar Fries zonder studenten te Groningen), Bert Looper (directeur Tresoar), Geart de Vries (Historisch Centrum Leeuwarden) en Hans van der Heijde (literatuurcriticus en docent aan de NHL).

Liwadders meldt: ‘In Groningen werkt OOG met een totaalbudget van 850.000 euro. Dit budget is afkomstig van de gemeente Groningen (566.000 euro), reclame (227.000 euro) en het leveren van faciliteiten (100.000 euro). De omroep heeft negentien mensen in dienst. Het budget van OOG staat in schril contrast met dat van Mercurius waar met hangen en wurgen jaarlijks 70.000 euro op het kleed komt.

Volgens Janse heeft de stad Groningen echt gekozen om via de lokale omroep te communiceren met de bevolking, een keuze die in Leeuwarden nooit is gemaakt. ‘In Groningen is er altijd de sfeer geweest dat de lokale omroep belangrijk is.’

REACTIE EVERT JANSE:
Evert Janse: ‘Het bericht van Liwadders is in zoverre onjuist dat dit absoluut niet gebeurt namens OOG. Wel is het zo dat ik op persoonlijke titel adviseer, samen met een vrijwilliger van OOG. Samen hebben we op persoonlijke titel een aanvraag ingediend bij het commissariaat van de media. Het is doodzonde dat er niks ontstaat in Leeuwarden, dat is mijn voornaamste motivatie om een nieuwe lokale omroep te starten en op te bouwen. Het staat dus helemaal los van OOG.’

‘Wel vinden wij het hartstikke mooi dat er een nieuw initiatief komt om een serieuze lokale omroep te krijgen. Er moet iets moois gaan ontstaan in Leeuwarden, en als ik daar persoonlijk een bijdrage aan kan leveren, dan doe ik dat graag.’

Geef een reactie