Eerste voorbode van opleving conjunctuur Groninger economie

Het gaat nog steeds niet best met de Noordelijke, respectievelijk Groningse economie. Maar er is wel een lichtpuntje, namelijk dat het tempo waarmee de economie krimpt, lijkt te stabiliseren. Dat zou de voorbode kunnen zijn van een omslag van de conjunctuur op termijn. Bovendien gaat het goed met de export.

Dat werd vanmorgen bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Daar werd de uitslag van de ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) gepresenteerd. Dat is een gezamenlijk conjunctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, VNO-NCW en MKB Nederland.

Uit de laatste aprilmeting blijkt dat de bedrijvigheid in de Noordelijke economie aantrekt in het tweede kwartaal. Maar deze opleving hangt volledig samen met de seizoensinvloed. Van een conjunctuuromslag is nog geen sprake: ook in voorgaande jaren herstelde de economische activiteit zich in het voorjaar na de slappe winterperiode.

Stabilisatie economie
Maar dat het tempo waarmee de economie krimpt lijkt te stabiliseren, zou de voorbode kunnen zijn van een omslag van de conjunctuur op termijn. Hoopgevend zijn verder de positieve exportcijfers, die de boel aan de gang lijken te houden, wat zich ook laat terugzien in de industrie. Al staat de groei van de buitenlandse afzet wel onder druk omdat veel van onze handelspartners te maken hebben met economische tegenwind.

Vooruitzichten werkgelegenheid somber
Somber blijven de perspectieven voor de werkgelegenheid. De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen loopt achter bij die van de omzet. In de huidige fase van krimp zitten veel bedrijven in een te ruime jas. Saneringen zullen voorlopig nog aan de orde blijven. Zeker bij kleinere bedrijven is het wijzigen van de personeelsbezetting niet iets wat continu plaatsvindt. Tweederde van de bedrijven in Noord-Nederland geeft dan ook aan dat het aantal medewerkers gelijk blijft, 11% verwacht uitbreiding en 22% vermindering. Het saldo (-11) is in vergelijking met een jaar geleden verdubbeld.

Ook met het doen van investeringen blijft het bedrijfsleven terughoudend. Na het inzakken van het investeringsvolume in de afgelopen jaren ligt dit jaar geen herstel in het verschiet.

Geef een reactie