33 Extra windturbines bij Delfzijl en Eemshaven

Het Groningse provinciebestuur wil het aantal forse windturbines in de provincie flink uitbreiden, waarmee de capaciteit wordt verhoogd van 750 MW naar 850 MW. Dat betekent 33 extra turbines, die geplaatst worden nabij de bestaande windenergiegebieden Delfzijl en Eemshaven. Ook komen er turbines bij Veendam, langs de N33.

De provincie Groningen is van plan om de bestaande windenergiegebieden bij Delfzijl en de Eemshaven uit te breiden. Aanleiding voor dit voornemen van het college van Gedeputeerde Staten (GS) is dat alle provincies samen in januari 2013 een akkoord hebben gesloten met het kabinet voor de verdeling van 6000 megawatt (MW) windenergie op land. Voor de provincie Groningen betekent dit een verhoging van de provinciale taakstelling van 750 naar 850 MW (15 tot 33 extra windturbines).

Deze uitbreiding moet eind 2013 vastgelegd zijn in de Provinciale Omgevingsverordening. In ruil hiervoor brengt het Rijk geen windparken tot ontwikkeling in gebieden waar de provincie dit niet wil. Er komen daarmee geen nieuwe gebieden voor windturbines in de provincie.

Het is niet mogelijk om de extra windturbines die nodig zijn voor het opwekken van 100 MW binnen de bestaande windenergiegebieden te plaatsen. Er wordt voor de uitbreiding aansluiting gezocht op de bestaande gebieden in de gemeenten Delfzijl en Eemsmond.  De uitbreiding bij Delfzijl betreft het gebied ten westen van het bestaande windenergiegebied.

De uitbreiding bij de Eemshaven is ten westen van het bestaande windenergiegebied, richting het Noordgastransport station. Omdat windturbines veel impact hebben op de omgeving kiest de provincie ervoor om de turbines te concentreren op drie plekken: bij de industriegebieden van Delfzijl en de Eemshaven en langs de N33 bij Veendam/Menterwolde.Op dit moment staan er circa tweehonderd windturbines in de provincie, goed voor 369 MW.

 

Geef een reactie