Jos Aartsen wil betekenis UMCG voor héle Noorden vergroten

Sinds medio vorig jaar staat Jos Aartsen aan het hoofd van een top-instelling die een van de grootste werkgevers is van Noord-Nederland: het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) met meer dan elfduizend medewerkers. Dat het een ‘top-instelling’ is slaat echter niet zozeer op de omvang als wel op het feit dat er ook onderzoek wordt verricht op het hoogste wetenschappelijke niveau. Onderzoek dat niet zelden leidt tot nieuwe bedrijfjes die zich vervolgens verder ontwikkelen. Als het aan Jos Aartsen ligt zal de economische betekenis van het UMCG voor Groningen maar ook voor de rest van Noord-Nederland verder toenemen: hij is een ambitieuze en gedreven bestuursvoorzitter die boordevol plannen zit en het lef heeft om die te realiseren.

‘Ik ben niet iemand die alleen maar op de winkel past en er slechts voor wil zorgen dat alles hier een beetje marcheert. Dan hadden ze maar iemand anders in moeten huren. Ik zie het vooral als mijn taak om mensen te stimuleren en enthousiasme in onze organisatie te brengen. Ik vind dat een organisatie als het UMCG innovatief en creatief moet zijn en probeer deze organisatie zo aan te sturen dat mensen in die richting geprikkeld worden’, zegt Aartsen.

Niet alleen op het gebied van leiding geven en de organisatie heeft hij ambities, maar ook met betrekking tot de verdere ontwikkeling van deze instelling. Als het aan hem ligt zal de economische betekenis de komende jaren alleen nog maar toenemen en zal het UMCG ook een drijvende kracht worden achter het ontstaan van nieuwe bedrijven en bedrijvigheid op het gebied van bio-medische technologie, life sciences of healthy ageing.

Mr. J.F.M. Aartsen studeerde Rechten en kon, voor hij bestuursvoorzitter werd, bogen op een lange loopbaan in de gezondheidszorg. Zo was hij hoofd beleidssector Curatieve Zorg bij de Ziekenfondsraad. Als directeur Beleidsstaf van het UMCG was Aartsen nauw betrokken bij de fusie met Beatrixoord, de overname van Ambulancezorg en de totstandkoming van de huidige missie en visie van het UMCG. Aartsen werd in 2008 lid van de Raad van Bestuur en in juli 2012 werd hij benoemd tot opvolger van de toen vertrekkende Bert Bruggeman.

‘Waarom ze mij daarvoor hebben gevraagd, dat weet ik niet precies. Er zijn heel veel mensen met mijn talenten. Maar kennelijk zijn er ook karaktereigenschappen die ervoor zorgen dat mij deze functie werd gegund’, vertelt hij.

Verantwoordelijkheid
Wie verantwoordelijk wordt voor elfduizend medewerkers en de patiëntenzorg, en weet wat er allemaal mis kan gaan in een instelling als het UMCG, zou misschien wat zenuwachtig kunnen worden van zo’n positie. ‘Als je er eenmaal zit, dan realiseer je je wel even dat je eindverantwoordelijk bent, ja. Maar je doet het uiteraard niet in je eentje, integendeel. En verder zie ik het nu vooral zo dat ik in een positie zit om mensen te stimuleren’, stelt hij.

Jos Aartsen wil vooral zoveel mogelijk verantwoordelijkheden lager leggen in de organisatie en mensen stimuleren om die op te pakken en eigen te maken. ‘Daar zit volgens mij de kern van het bevorderen van creativiteit van de mensen. Er is niets slechter dan wanneer iedereen maar naar de Raad van Bestuur gaat zitten kijken en afwacht tot wij met iets komen. Daar ben ik niet van.’

‘Wat mijn manier van leidinggeven betreft, voel ik erg voor korte lijnen met de rest van de organisatie. Als er noden zijn, dan wil ik dat graag horen. Niet dat ik er altijd iets aan kan doen, maar als ik niets hoor, dan is dat dodelijk.’

‘Ik hecht erg aan transparantie in communicatie, ook vanuit de organisatie naar ons als Raad van Bestuur toe. Dat gebeurt ook in de praktijk, maar mijn stelling is: ‘het kan altijd beter!’ Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we intranet nu nog effectiever gebruiken om te communiceren over actuele in- èn externe ontwikkelingen.’

Economische betekenis
De gemeente Groningen mag haar handen dichtknijpen met een instelling als het UMCG die een enorme impuls geeft aan de bestedingen in de binnenstad, dankzij alle medewerkers, patiënten en bezoekers. Maar het UMCG betekent niet alleen iets voor de economie van de stad, maar voor het hele Noorden, en wil die betekenis nog vergroten.

Noord-Nederland verkeert economisch in zwaar weer, nog zwaarder dan de rest van Nederland. ‘Daarom vind ik dat overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen moeten optrekken om een impuls te geven aan innovatie en bedrijvigheid in het Noorden. Het keren van het tij kan maar op één manier: we moeten de handen ineenslaan om de economische motor van het Noorden echt goed op gang te krijgen.’

‘Ik vind ook dat overheden juist nu in deze tijden moeten blijven investeren. De buffers zijn er wel degelijk, het is te simpel om te zeggen dat er geen geld voor is. Zelf gaan wij ook door met investeren. Zoals in protonen-therapie, psychiatrie, het verder ontwikkelen van ‘Life Lines’ of uitbreiding van het in de wereld unieke onderzoekscentrum naar veroudering: Eriba.’

‘Als we de noordelijke economie vlot willen trekken, dan moet er een verdere impuls komen. Wat mij betreft moet de centrale overheid niet alleen kijken naar gasbaten uit Noord-Nederland, maar deze duidelijk meer inzetten voor het Noorden dan nu het geval is. Dat zouden wij best wat nadrukkelijker aan de orde mogen stellen: we mogen onze bel wat harder laten rinkelen in Den Haag. Ik ben het eens met commissaris der koningin Max van den Berg die ook meer investeringsgelden vraagt voor de noordelijke economie.’

Healthy ageing
Het UMCG is zeer actief betrokken bij het thema ‘healthy ageing’: het bevorderen van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap rond het thema gezond ouder worden. Maar leidt die betrokkenheid nu ook daadwerkelijk tot nieuwe bedrijven of zelfs tot een bedrijvencentrum?

‘Jazeker: ook dat is een grote ambitie. Ik wil ontzettend graag een healthy ageing-campus die klinkt als een klok. Dat is misschien ambitieus, maar het gaat er wel komen! Daarbij moet u niet alleen denken aan een verzamelgebouw met kleine bedrijfjes, maar wij hebben als UMCG natuurlijk ook veel contacten met multinationals. Siemens, bijvoorbeeld. Met hen praten we over innovatie en over de vraag hoe wij onderzoek kunnen doen met hun apparatuur. We hebben momenteel verschillende van dergelijke ballen in de lucht die uiteindelijk vast en zeker neer zullen vallen. Ambitie genoeg dus. Groningen en omgeving heeft heel veel potentie, maar niet alleen Groningen: ik zou het breder willen trekken naar Noord-Nederland. Maar we moeten het hier in het Noorden dan wel aanbieden met elkaar!’

Tekst: Hans de Preter
Fotografie: Jan Buwalda

Geef een reactie