Gasunie vreest terugkeer steenkool

Gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie heeft in 2012 weliswaar ‘solide resultaten’ behaald, toch maakt het bedrijf zich zorgen over de terugkeer van kolen als brandstof. Kolen zijn momenteel zo goedkoop dat ze aardgas als brandstof zouden kunnen verdringen. Dit bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

De nettowinst van Gasunie over 2012 bedraagt 359 miljoen euro, op een geïnvesteerd vermogen van 8.675 miljoen. De aandeelhouder van Gasunie, de Nederlandse Staat ontvangt een dividendbetaling van 215 miljoen. Met de operationele activiteiten en op het gebied van veiligheid en leveringszekerheid, zijn eveneens goede resultaten behaald. De totale kosten zijn het afgelopen boekjaar met twee procent gedaald, mede als gevolg van een meerjarig efficiencyprogramma.

Op basis van de huidige inzichten verwacht Gasunie voor 2013 een omzet en resultaat, na belasting uit reguliere operationele activiteiten, die op het niveau liggen van 2012. Een sterke sturing op efficiency blijft nodig om de afnemende omzet ten gevolge van reguleringseffecten te compenseren.

Kolen
Gisteren liet Gasunie-topman Paul van Gelder aan NRC Handelblad weten zich zorgen te maken om de concurrentie van kolen. Aardgas zou volgens hem een uitstekende rol kunnen vervullen in de overgang naar duurzame energie, maar die rol wordt momenteel ondergraven door steenkool, dat aardgas als brandstof aan het verdringen is.

Uit  de jaarcijfers voor 2012 blijkt al dat er in 2012 minder gas is verbruikt en meer steenkool, dat is schadelijk voor de uitstoot van CO2. Van Gelder: ‘Een combinatie van gas en duurzame energie zou goed zijn voor een duurzame energiemix, maar helaas zien we in Europa een mix ontstaan van kolen, nucleair en duurzaam.’

Geef een reactie