Energiesector Noord-Nederland groeit tegen verdrukking in

De energiesector in Noord-Nederland is tussen 2010 en 2011 met 1 procent gestegen, terwijl de totale werkgelegenheid in het Noorden in die periode juist een krimp van 1 procent laat zien.

Die conclusie is te trekken op basis van de Energiemonitor Noord-Nederland 2013, het periodieke onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de energiesector in de Energy Valley-regio. Deze regio telt bijna 4.000 bedrijfsvestigingen en 32.500 voltijdbanen, indirecte en tijdelijke banen door bijvoorbeeld de bouw van energiecentrales. De productie en installatie van energietechnologie is goed voor bijna 60 procent van alle bedrijven en banen in de noordelijke energiesector.

Ondanks de economische neergang worden in de komende periode grote nieuwe investeringen gedaan in de noordelijke energiesector. De projecten Woodspirit (bio-methanol) en Gemini (700 MW wind op zee) behoren met respectievelijk 500 miljoen en 2,3 miljard euro tot de top 3 van grootste duurzame investeringen in Nederland ooit. De aanleg van de grootste ondergrondse gasopslag van West-Europa (Gasopslag Bergermeer) van TAQA is met 800 miljoen euro op dit moment één van de grootste private investeringen. Op basis van deze en andere investeringen is ook in de  komende jaren een verdere groei van banen en bedrijvigheid in de noordelijke energiesector te verwachten.

Geef een reactie