Jan Baljeu, directeur van Friesland Lease

‘Grote veranderingen in leasebranche leiden tot ingrijpende aanpassingen bedrijfsorganisatie’

De tijd dat het rijden in grote en dure auto’s noodzakelijk werd geacht voor status begint steeds verder achter ons te raken. Niet alleen is er om economische redenen meer vraag naar kleinere auto’s, maar ook voor de jeugd is de status van een auto niet zo belangrijk en wordt er praktischer naar gebruik gekeken. Iemand die deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt is Jan Baljeu. Hij is directeur van een van de grootste autoleasebedrijven van Noord-Nederland, Friesland Lease, gevestigd in Drachten.

Baljeu (45) staat sinds 2005 aan het roer van dit bedrijf, met meer dan 40 medewerkers, een omzet van ruim vijftig miljoen euro en een wagenpark bestaande uit ruim zesduizend auto’s. Hij geeft er met veel enthousiasme, maar vooral ook met veel bezieling leiding. En dat weerspiegelt zich ook in zijn managementstijl.

Want voor hem is het leasen van auto’s veel meer dan het gedurende enige tijd verhuren van een aantal auto’s. Integendeel: volgens Baljeu moeten leasebedrijven om hun positie te kunnen behouden momenteel actief inspelen op ingrijpende veranderingen in mobiliteitsbehoeftes die er aan zitten te komen.

Tot nu toe is het Baljeu goed gelukt om met de tijd mee te gaan, en mede daarom is Friesland Lease er zelfs in het crisisjaar 2009 en de jaren daarna in geslaagd om te groeien. Maar hij blijft graag bevlogen werken aan oplossingen voor relevante ontwikkelingen in de leasebranche voor de komende jaren. Friesland Lease bestaat dit jaar precies veertig jaar. Maar dit mooie jubileum is voor Baljeu geen reden om voldaan achterover te leunen. Integendeel, hij wil vooral vooruit kijken.

‘We hebben een heel bijzonder jaar achter de rug. Want wij werden door de Bovag uit ruim 600 bedrijven verkozen tot ‘Beste Autoverhuurder van Nederland’. En daar zijn wij ontzettend trots op! Bovendien zijn we er ondanks de recessie in geslaagd om de trend van de omzetgroei van de afgelopen zes jaar voort te zetten. Dat is ons gelukt dankzij schaalgrootte enerzijds, maar ook dankzij intensief en persoonlijk klantcontact anderzijds.’

De leasebranche is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, maar de komende jaren zal dat echt gaan gebeuren. In elk geval in de ogen van directeur Baljeu, en daarom zit er volgens hem niets anders op dan de tekenen des tijds goed te verstaan en daar op te reageren.

De vraag naar schonere en flexibelere oplossingen op mobiliteitsgebied zal steeds groter worden, zegt Baljeu. ‘Een jaar of vijf geleden dacht ik: ‘we moeten de duurzame kant op. Fossiele brandstoffen zullen schaarser worden en daardoor steeds duurder. Daardoor zullen onze klanten duurzaamheid belangrijk gaan vinden, dus daar moeten wij op inspelen.’ De reacties op die gedachte waren in eerste instantie nogal sceptisch. Maar wij hielden vol, ook omdat het inzetten op het thema duurzaamheid onze klanten veel geld kan besparen. En sindsdien heeft duurzaamheid echt een vlucht genomen.

Inmiddels is het zelfs het centrale thema in onze bedrijfsvoering. Niet alleen omdat ook wij ons steentje willen bijdragen aan duurzaamheid, maar vooral ook omdat de klant het wil. Ook de klanten willen graag bijdragen aan duurzaamheid, en bovendien lagere kosten hebben’, weet de directeur. ‘Hierdoor zijn wij er samen met onze klanten in geslaagd om de gemiddelde CO2- uitstoot terug te brengen van 178 gram per kilometer in 2008 naar het huidige niveau van 116 gram per kilometer voor nieuw ingezette personenauto’s. Dat scheelt tonnen CO2- uitstoot en betekent een aanzienlijke reductie van de brandstofkosten.’

Al vijf jaar lang werken de medewerkers van Friesland Lease aan een nieuwe profilering van het bedrijf. Zo heeft Baljeu onder meer ingegrepen in de organisatiestructuur. ‘Belangrijkste verandering was het feit dat we alle disciplines in klantenteams hebben samengebracht. Dat betekent dat alle specialisten – techniek, verkoop en administratie – samenwerken om onze klanten slagvaardig en persoonlijk te kunnen bedienen’, vertelt Baljeu.

Bij de gedachte van de klantteams heeft Baljeu zich laten inspireren door Eckart Wintzen. ‘Dat was een ondernemer en een soort managementgoeroe, die in 2008 op 68-jarige leeftijd overleed. Van hem heb ik geleerd dat je mensen ruimte en verantwoordelijkheid moet geven om ondernemerschap bij hen te stimuleren. Dat is vrij ongewoon in ons vak, wat toch een vorm is van financiële dienstverlening.’

Volgens Baljeu heeft de invloed van Wintzen er toe geleid dat hij het bedrijf op een andere manier is gaan managen. Die nieuwe aanpak is gebaseerd op drie poten: vrijheid, ondernemerschap en verantwoordelijkheid bij het werken in klantenteams.

Dat deze aanpak vruchten afwerpt blijkt niet alleen uit de aanhoudende omzetgroei en het behalen van het predikaat: ‘Beste Autoverhuurder van Nederland’, maar ook uit de betrokkenheid van de medewerkers. Het ziekteverzuim is structureel zeer laag, er is weinig doorstroming naar andere bedrijven en de werksfeer is ontspannen en prettig. ‘Onze visie is: ‘Mobiliteit kan schoner, duurzaam is onze keuze’. Duurzaamheid geldt niet alleen voor onze diensten en de wijze waarop wij met relaties omgaan. Ook de manier waarop we met onze medewerkers omgaan is daarbij zeer belangrijk. Als je je medewerkers zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geeft, komt dat onze klanten en daarmee het hele bedrijf ten goede.’

Al deze ontwikkelingen maken het voor het bedrijf mogelijk om inventief en slagvaardig te reageren op trends, of juist om ‘leading’ te zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten op mobiliteitsgebied. ‘Een zeer interessante ontwikkeling in dit verband is het rijden op groen gas, gas afkomstig van boerenbedrijven en afval. Dat begint nu echt grotere vormen aan te nemen en wij verdienen daar zelfs al aan. Want rijden op groen gas is zeer goedkoop en technisch werkt het uitstekend. Dat hebben we zelf uitgezocht bij een beveiligingsbedrijf dat haar wagens zeer intensief gebruikt. Welnu: het bleek dat groen gas een uitstekende brandstof is en dat het technisch probleemloos verliep.’

Een andere trend is elektrisch rijden. ‘Friesland Lease heeft nu al jarenlang ervaring met elektrisch rijden, zodat we deze ervaringen hiermee kunnen delen met onze klanten. Zelf rijd ik ook elektrisch, althans voor afstanden tot 350 km. Voor langere afstanden ruil ik vaak met een collega. Ik ervaar hiermee zelf hoe je op een andere manier met mobiliteit om kunt gaan. Voor vakanties maak ik gebruik van een grotere auto op diesel of groen gas. Deze regeling bieden we ook onze klanten.’

Tekst: Hans de Preter
Fotografie: Jan Buwalda

Geef een reactie